Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

THÀNH VIÊN HĐLTVNTÂC
HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI ÂU CHÂU (HĐLTVNTÂC)
Trụ sở: Chùa Viên Giác, Karlsruher Str.6 - 30519  Hannover – Germany - Tel:+49.511.879.630 Email: info@viengiac.de  -  cdnvqgac@yahoo.com -  duclaitran@free.fr – thienminh@gmx.de
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THÀNH VIÊN HĐLTVNTÂC
(từ ngày thành lập 15 tháng 11 năm 2013 đến ngày 3 tháng 2 năm 2014)

01/- Hòa Thượng THÍCH NHƯ ĐIỂN: Chủ Tịch HĐLTVNTÂC - (Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu (GHPGVNTNÂC) - Phương Trượng chùa Viên Giác, Hannover - Đức quốc) -  Email: info@viengiac.de - Tél: +49.511.879.630 hoặc +49.511.879.6314.

02/-Linh Mục ĐINH XUÂN MINH: Đệ nhứt Phó Chủ Tịch HĐLTVNTÂC - (Chủ Tịch Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam tại Âu Châu (PTÂC) -  Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu (CĐÂC) - Chính xứ Frankfurt - Đức quốc) – Email: thienminh@gmx.de - Tél: +49.610.198.9969 hoặc +49.171.189.88.39.

03/-Thượng Tọa THÍCH QUẢNG HIỀN:Trưởng Ban Cố Vấn HĐLTVNTÂC - (Thành viên Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNÂC - Chủ Tịch GHPGVNTNÂC tại Thụy Sỹ - Phó Chủ Tịch PTÂC - Cố Vấn CĐÂC - Viện Chủ chùa Trí Thủ - Bern) – Email: nsanhhy@yahoo.com - Tél: +41.31.91.19.466.

04/- Linh Mục HOÀNG NGỌC THANH: Ban Cố Vấn HĐLTVNTÂC -
(Tuyên Úy Công Giáo Việt Nam Vùng Lausanne - Thụy Sỹ) - Email:hoangngocthanh@yahoo.com.

05/-GS-TS NGUYỄN TẤN PHƯỚC: Ban Cố Vấn HĐLTVNTÂC - (Nguyên Linh Mục Công Giáo - Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương PT, Paris) – Email: antoinenguyen2001@yahoo.fr -Tél: 01.34.64.77.42 hoặc: 06.62.91.89.38.

06/-Ông PHAN QUỐC UY:Thành viên HĐLTVNTÂC - (Tổng Thư Ký Hội Thánh Cao Đài Âu Châu - Paris) - Email:phanquocuy@yahoo.fr – Tél: 01.43.53.05.78.

07/- Bà NGUYỄN THỤY KHANH: Thành viên HĐLTVNTÂC - (Giáo Hội Tin Lành Canh Cải Tại Pháp – Paris) – Email: tolehha2@gmail.com – Tél: 01.60.75.51.17.

08/- Ông LÊ CÔNG TẮC: Thành viên HĐLTVNTÂC - (Hội Trưởng Hội Phật Giáo Hòa Hảo  Âu Châu – Monchengladbach - Đức quốc) - Tél: +49.173.156.75.51.

09/- Ông ĐẶNG PHÚ HIỆP: Thành viên HĐLTVNTÂC - (Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Âu Châu – Monchengladbach - Đức) – Email: h.dang998@yahoo.de - Tél:  +49.21.86.01.66 hoặc: +49.21.66.55.15.08.

10/-BS NGUYỄN QUỐC NAM: Trưởng Ban Kế Hoạch HĐLTVNTÂC - (Công Giáo - Chủ Tịch Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Âu Châu - Paris) – Email: lbntravinh@gmail.com - Tél: 06.15.08.19.99.

11/- KS PHẠM CÔNG HOÀNG: Thành viên HĐLTVNTÂC - (Phật Giáo - Chủ Tịch Tổ Chức Sinh Hoạt Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Cộng Hòa Liên Bang Đức – Breimen) – Email: oavdhpc@aol.com – Tél: +49.41.82.95.98.19.


12/- Cựu Thẩm Phán TRẦN ĐỨC LAI: Phó Tổng Thư Ký Ban Điều Hành HĐLTVNTÂC -  (Phật Giáo - Phó Chủ Tịch PTÂC – Phó Chủ Tịch CĐÂC - Mulhouse, Pháp) – Email: duclaitran@free.fr – Tél; 03.89.60.03.98.

13/- KS VŨ DUY TOẠI: Ban Thuyết Huấn HĐLTVNTÂC - (Công Giáo – Đại Diện CĐÂC tại Đức - Đại Diện PTÂC tại Đức - Witten) - Email: toai vu-duy (vutoai2000@yahoo.de- Tél: +49.23.02.86.932.

14/- GS TRỊNH KHẢI: Trưởng Ban Thuyết Huấn HĐLTVNTÂC - (Phật Giáo – Paris) – Email: trinh1938@yahoo.fr - Tél: 01.46.31.71.94 hoặc 06.6r5.16.23.46.

15/- GS NGUYỄN TRỊNH NGHĨA: Thành viên HĐLTVNTÂC - (Phật Giáo - Paris) – Email: trinh-nghia@wanadoo.com - Tél: 01.64.66.87.30.

16/-Nhà văn Chu Chi Nam: Ban Thuyết Huấn HĐLTVNTÂC - (Phật Giáo - Cố Vấn PTÂC - Cố Vấn CĐÂC - Paris) – Email: chuvu@wanadoo.fr - Tél: 03.87.74.94.90.

17/- Ông LÊ TRUNG ƯNG: Thành viên HĐLTVNTÂC - (Phật Giáo - Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Odenwald - Vùng Trung Đức) – Email:hongthuy467@t-online.de - Tél: +49.60.62.60.88.32.
.
18/- Bà NGUYỄN THỊ NIỆM: Trưởng Ban Phụ Nữ HĐLTVNTÂC - (Công Giáo - Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Ruhrgebiet - Vùng Bắc Đức).

19/- Ông LÝ MINH THANH: Thành viên HĐLTVNTÂC - (Phật Giáo – Ban Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Odenwald - Vùng Trung Đức).

20/- Ông TRẦN TỈNH LÊ: Thành viên HĐLTVNTÂC - (Phật Giáo – Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Tự Do  - Tổng Thư Ký PTÂC tại Âu Châu - Phó Tổng Thư Ký CĐÂC -  Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Munchen - Vùng Nam Đức) - Email: letranvietnamtd@yahoo.de - Tél: +49.89.37.50.88.26.

21/- Ông BÙI VĂN TÂN: Thành viên HĐLTVNTÂC - (Công Giáo - Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Nurnberg - Vùng Nam Đức) – Email:
van-tan.bui@gmx.de – Tél: +49.91.18.14.87.54.
22/- KS NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG: Ban Kế Hoạch HĐLTVNTÂC - (Công Giáo - Khối 8406 Âu Châu – Nantes, Pháp) – Email: phuongdong@33gmail.com - Tél: 06.63.79.60.30.


23/ - Ông NGUYỄN ĐỨC TĂNG: Ban Kế Hoạch HĐLTVNTÂC - (Phật Giáo- Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tại Pháp - Paris) – Email: tang.nguyenduc@free.fr – Tél: 01.46.80.83.36 hoặc 06.67.79.28.67.

24/- Ông LÊ MINH TRIT: Ban Kế Hoạch HĐLTVNTÂC - (Công Giáo, Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tại Pháp - Đại Diện PTÂC tại Paris - Đại Diện CĐÂC tại Paris) – Email: leminh.sci@hotmail.com  - Tél: 06.95.33.46.33.

25/- Ông TRẦN MINH CHIÊU: Thành viên HĐLTVNTÂC - (Phật Giáo - Cố Vấn PTÂC - Cố Vấn CĐÂC – Metz - Pháp) - Tél: 03.87.74.94.90.

26/- Ông NGUYỄN DUY PHƯƠNG: Thành viên HĐLTVNTÂC - (Phật Giáo - Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Vùng Đông Pháp – Ban Điều Hành PTÂC – Ban Điều Hành CĐÂC- Strasbourg - Pháp)- Email:duyphuong67200@yahoo.fr
Tél: 03.88.27.02.93 hoặc 06.04.48.65.87.

27/- Ông LẠI TẤN TRIỂN: Thành viên HĐLTVNTÂC - (Phật Giáo – Ban Điều Hành CĐÂC Vùng Tây Nam Pháp - Lyon) – Email: hoangrosa@yahoo.fr - Tél: 04.50.49.30.93.

28/- Ông CAO TẤN HƯNG: Thành viên HĐLTVNTÂC - (Công Giáo - Chủ Tịch CĐÂC Vùng Đông Pháp - Chủ Tịch PTÂC tại Pháp - Strasbourg) – Email: caotanhung@gmail.com - Tél:  03.88.32.58.96.

29/- Ông LÝ MINH THUẬN: Thư Ký Ban Điều Hành HĐLTVNTÂC - (Phật Giáo - Thư Ký Ban Thường Vụ PTÂC - Thư Ký Ban Thường Vụ CĐÂC) – Email: Ly.minhthuan@yahoo.fr - Tél: 03.55.80.70.09 hoặc 06.23.94.08.33.

30/ - GS LAI THẾ HÙNG Tôổ ng Thư   Ban Điều Hành HĐLTVNTÂC (Công Giáo - Chủ Tịch CĐÂC - Tổng Thư Ký Ban Điều Hợp Trung Ương PT – Strasbourg - Pháp)- Email: cdnvqgac@yahoo.com - Tél: 03.69.81.49.05 hoc  06.38.02.68.07.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét