Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

TUYÊN CÁO CỦA CHÁNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG HÒA VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA TRÊN NHỮNG ĐẢO Ở NGOÀI KHƠI BỜ BIỂN VIỆT NAM CỘNG HÒA

TUYÊN CÁO
CỦA CHÁNH PHỦ VIỆT NAM CỘNG HÒA VỀ
CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA
TRÊN NHỮNG ĐẢO Ở NGOÀI KHƠI BỜ BIỂN
VIỆT NAM CỘNG HÒA

Nghĩa vụ cao cả và cấp thiết nhất của một chánh phủ là bảo vệ chủ quyền, độc lập và sự vẹn toàn lãnh thổ của quốc gia.  Chánh-Phủ Việt-Nam Cộng-Hòa cương quyết làm tròn nghĩa vụ này, bất luận những khó khăn trở ngại có thể gặp phải và bất chấp những sự phản đối không căn cứ dầu phát xuất từ đâu.

Trước việc Trung Cộng trắng trợn xâm chiếm bằng vũ lực quần đảo Hoàng Sa của Việt-Nam Cộng-Hòa, Chánh-Phủ Việt-Nam Cộng-Hòa thấy cần phải tuyên cáo long trọng trước công luận thế giới cho bạn cũng như thù biết rõ rằng:

       Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là những phần bất khả phân của lãnh thổ Việt-Nam Cộng-Hòa.  Chánh-Phủ và nhân dân Việt-Nam Cộng-Hòa không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực mà từ bỏ tất cả hay một phần chủ quyền của mình trên những quần đảo ấy. 

        Chừng nào còn một hòn đảo thuộc lãnh thổ ấy của Việt-Nam Cộng-Hòa bị nước ngoài chiếm giữ bằng bạo lực thì chừng ấy Chánh-Phủ và nhân dân Việt-Nam Cộng Hòa còn tranh đấu để khôi phục những quyền lợi chính đáng của mình.


       Kẻ xâm chiếm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi tình trạng căng thẳng có thể do đó mà có.

        Trong dịp này, Chánh-Phủ Việt-Nam Cộng-Hòa cũng long trọng tái xác nhận chủ quyền của Việt-Nam Cộng-Hòa trên những hải đảo nằm ở ngoài khơi bờ biển Trung-Phần và bờ biển Nam-Phần Việt-Nam, từ trước tới nay vẫn được coi là một phần lãnh thổ vủa Việt-Nam Cộng-Hòa căn cứ trên những dữ kiện địa lý, lịch sử, pháp lý và thực tại không chối cãi được.

       Chánh-Phủ Việt-Nam Cộng-Hòa cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia trên những đảo ấy bằng mọi cách.                 

        Trung thành với chánh sách hòa bình cố hữu của mình, Chánh-Phủ Việt-Nam Cộng-Hòa sẵn sàng giải quyết bằng đường lối thương lượng những vụ tranh chấp quốc tế có thể xảy ra về những hải đảo ấy, nhưng nhất định không vì thế mà từ bỏ chủ quyền của Việt-Nam Cộng-Hòa trên những phần đất này.

              Làm tại Saigon, ngày 14 tháng 2 năm 1974

Inline image 3
74 Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa (riêng HQ-10 có 62 Tử Sĩ).

Inline image 4
Linh vị 74 Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa được rước lên Lễ đài.

Inline image 5
Tại Lễ đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, anh Huỳnh Duy Thuận ôm di ảnh của cha là HQ Đại Úy Huỳnh Duy Thạch, Sĩ quan Cơ khí trưởng HQ-10, Tử sĩ trận chiến Hoàng Sa. Theo anh nhờ thông tin đại chúng từ Wyoming anh được biết có Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa và anh tìm đến mong có được một sự nối kết từ nay.

Inline image 6
Vị chỉ huy buổi Lễ cựu Phó Đề Đốc Vũ Đình Đào, nguyên Tư Lệnh Vùng III Duyên Hải VNCH, duyệt hàng quân danh dự, tháp tùng có các cựu sĩ quan lãnh trách nhiệm trong BTC, và buổi Lễ bắt đầu.
Inline image 8
Lễ chào quốc kỳ Việt Mỹ.
Inline image 9
Trưởng BTC HQ Trương Văn Song.

Inline image 10
Vị chỉ huy buổi Lễ đọc diễn văn.
Inline image 11
Lễ niệm hương tại Lễ đài.

Inline image 12
Lực lượng quần chúng gồm những người sẽ dâng hoa đến 74 Anh Hùng Tử Sĩ Hoàng Sa.
Inline image 13
Inline image 14

Inline image 15
Tế Lễ cổ truyền do Hội Đền Hùng thực hiện.
Inline image 16
Cựu sĩ quan Phan Ngọc Lượng, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH miền Nam California, tổ chức có trách nhiệm thực hiện Lễ Tưởng Niệm hôm nay.

Inline image 17
Cảm kích về tinh thần tìm về cội nguồn của anh Huỳnh Duy Thuận có cha là HQ Đại Úy Huỳnh Duy Thạch, tử sĩ Hoàng Sa, một  đại diện của Hội Bà Triệu mến tặng anh chiếc nón lá kỷ niệm có in sẵn dòng chữ Hoàng Sa là của Việt Nam.

Xin mời xem hình ảnh buổi Lễ và youtube thu hình các bài phát biểu và diễn văn theo link sau đây:



Xin chân thành cám ơn quý vị, quý bạn đã theo dõi đầy đủ tập tin phóng sự trên đây và đồng thời xin chuyển tiếp rộng rãi để tiếng nói chân thật của Tự Do được chuyển đến mọi người dân trong nước không được nói. HTV


Click here t

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét