Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Lời Mời Tham Gia Ngày Vận Động DC & NQ Cho Việt Nam


Lời Mời Tham Gia Ngày Vận Động DC & NQ Cho Việt Nam:
                                  26 & 27 tháng 3, 2014
Ngày 1 tháng 1, 2014
Chúng tôi kính mời Quý Vị tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2014 sẽ được thực hiện trong hai ngày 26 và 27 tháng 3, 2014, với 3 mục đích:
 
(1)    Vận động Uỷ Ban Đối Ngoại của Thượng Viện thông qua Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam (S. 1649)
 
(2)    Vận động cả Thượng Viện lẫn Hạ Việt cài điều kiện nhân quyền vào tiến trình thương thảo Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)
 
(3)    Tạo cơ hội cho các nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ ở trong nước theo dõi và tham gia các sinh hoạt xã hội dân sự ở hải ngoại.
 
Để tạo ảnh hưởng cần thiết lên chính sách Hoa Kỳ, chúng tôi dự kiến sẽ huy động từ 1000 đến 1500 đồng hương ở khắp Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác tham dự, so với 500 đồng hương cho năm 2012 và 800 đồng hương cho năm 2013.
Ngày Thứ Tư 26 tháng 3, cuộc vận động tập trung vào Thượng Viện:
Buổi họp khoáng đại tại Ngày Vận Động Cho Việt Nam, ngày 4/6/2013 (ảnh NQK) 


·         9:30 am – 12:00 pm: Phái đoàn từng tiểu bang tiếp xúc các thượng nghị sĩ của mình và họp với các nhân viên lập pháp của Thượng Viện
·         1:30 pm – 3:30 pm:  Họp khoáng đại với các thượng nghị sĩ thủ lãnh thuộc lưỡng đảng
·         4:00 pm – 4:30 pm: Họp báo
Ngày Thứ Năm 27 tháng 3, Hội Nghị Xã Hội Dân Sự Việt Nam được tổ chức ở Hạ Viện:
·         9:00 am – 12:00 pm: Phiên thảo luận khoáng đại
·         1:30 pm – 3:00 pm: Điều trần trước Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos về các tổ chức tôn giáo
·         1:30 pm – 5:00 pm: Các phiên thảo luận chuyên đề về nhân quyền và dân chủ
Qua các phương tiện tin học, Ngày Vận Động Cho Việt Nam sẽ được mở ra cho mọi người theo dõi trực tuyến, kể cả những người ở Việt Nam.
Đối với những Quý Vị đã từng tham gia một hay cả hai Ngày Vận Động Cho Việt Nam trong hai năm 2012 và 2013, chúng tôi rất mong Quý Vị sẽ trở lại vào cuối tháng 3 tới đây vì đã có kinh nghiệm và có thể hướng dẫn cho những người mới tham gia lần đầu.
Vì chỉ có không đầy 3 tháng để tổ chức, chúng tôi xin Quý Vị giúp ban tổ chức bằng cách ghi danh sớm và trước ngày 15 tháng 1, 2014. Xin ghi danh tại: http://tiny.cc/VNAD14.
Hoặc Quý Vị có thể ghi danh với chúng tôi qua địa chỉ email:VN2014@bpsos.org và cung cấp tên họ, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email để chúng tôi tiện liên lạc. Nếu gặp trở ngại, xin liên lạc cô Kim Cúc: 703-538-2190.
Cũng xin quý vị bắt đầu để dành ngày nghỉ và tiền nong vận chuyển cho cuộc vận động rất quan trọng này.
Các thông tin về Ngày Vận Động Cho Việt Nam 2014 sẽ được thường xuyên cập nhật tại trang mang: http://www.bpsos.org vàhttp://machsong.org.  
Kính thư,
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Giám Đốc
BPSOS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét