Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI ÂU CHÂU (HĐLTVNTÂC)

HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI ÂU CHÂU (HĐLTVNTÂC)
Trụ sở:Chùa Viên Giác, Karlsruher Str.6 - 30519 Hannover – Germany - Tel:+49.511.879.630
Email: info@viengiac.de - cdnvqgac@yahoo.com - duclaitran@free.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đức quốc, Hannover ngày 15 tháng 1 năm 2014
Kính gửi:
-Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
-Quý vị đại diện các tổ chức cộng đồng, hội đòan, phong trào, hiệp hội,…
-Quý vị đại diện các cơ quan truyền thông báo chí,
-Quýđồng hương tỵ nạn,
“Âu Châu và hải ngọai”
ĐỀ MỤC: V/v thành lập BAN TỔCHỨC ngày hiệp thông cầu nguyện cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam trước trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ) – Genève cùng đạo đạt thỉnh nguyện thư đến cơ quan LHQ và phái bộ các nước tại Genève, ngày 27 và 28 tháng 1 năm 2014.
Kính thưa quý vị,
Thưa quý đồng hương tỵ nạn,
Sau khi Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Âu Châu gửi THƯ MỜI (1) ngày 7/1/2014 và THƯ MỜI (2) ngày 10 tháng 1 năm 2014 đến quý vị, quý đồng hương, mời tham gia “ngày hiệp thông cầu nguyện cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam trước trụ sở Liên Hiệp Quốc (LHQ)– Genève cùng đạo đạt thỉnh nguyện thư đến cơ quan LHQ và phái bộ các nước tại Genève vào hai ngày, 27 và 28 tháng 1 năm 2014.
Ban Điều Hành Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Âu Châu (BĐH/HĐLTVNTÂC) đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia và sẵn sàng phối hợp tổ chức của một số các đoàn thể đấu tranh, các tổ chức cộng đồng, hội đoàn, phong trào.
Vì vậy, BĐH/HĐLTVNTÂC chúng tôi, hơn một lần nữa, hân hạnh được kính thông báo đến quý vị, quý đồng hương vềthành phần Ban Tổ Chức cùng một số chi tiết liên quan đến 2 ngày tập họp như đã thượng dẫn:
1/-BAN TỔ CHỨC:
Trưởng Ban: Hòa Thượng THÍCH NHƯ ĐIỂN (CT/HĐLTVNTÂC).
Phó Trưởng Ban: Linh Mục ĐINH XUÂN MINH (PCT/HĐLTVNTÂC).
Phó Trưởng Ban: Thượng Tọa THÍCH QUẢNG HIỀN (Ban Cố Vấn HĐLTVNTÂC)
PhụTá Trưởng Ban đặc trách điều hợp tổng quát, Paris và vùng phụ cận: ông NGUYỄN SƠN HÀ (Văn Phòng Đảng Thăng Tiến Paris) – ông LÊ MINH TRIẾT (PCT/Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tại Pháp – Ban Kế Hoạch/HĐLTVNTÂC).
PhụTá Trưởng Ban đặc trách vùng Nam và vùng Tây Nam Pháp: KS NGUYỄN PHƯƠNGĐÔNG (Ban Kế Hoạch HĐLTVNTÂC - Đảng Thăng Tiến tại Pháp).
PhụTá Trưởng Ban đặc trách vùng Đông và Đông Bắc Pháp: ông TRẦN MINH CHIÊU (Thành viên HĐLTVNTÂC) –ông CAO TẤN HƯNG (Thành viên HĐLTVNTÂC).
PhụTá Trưởng Ban đặc trách vùng Bắc Đức: KS VŨ DUY TOẠI (Ban Thuyết Huấn HĐLTVNTÂC).
PhụTá Trưởng Ban đặc trách vùng Tây Bắc Đức: KS PHẠM CÔNG HOÀNG (CT/Tổ Chức Sinh Hoạt Người Việt tại Cộng Hòa Liên Bang Đức) - ông TRẦN VĂN CÁC (Tổ Chức Sinh Hoạt Người Việt tại Cộng Hòa Liên Bang Đức).
Phụ Tá Trưởng Ban đặc trách vùng Trung Đức: ông LÊ TRUNG ƯNG (CT/Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Odenwald).
PhụTá Trưởng Ban đặc trách vùng Nam Đức: ông TRẦN TỈNH LÊ (CT/Đảng  Tự Do Dân Chủ Việt Nam) - Hải ngoại ).
Ban tài liệu, dịch thuật: GS/TS NGUYỄN TẤN PHƯỚC (Ban Cố Vấn HĐLTVNTÂC) - cựu Thẩm Phán TRẦN ĐỨC LAI (PTTK/BĐH/HĐLTVNTÂC).
Ban khánh tiết và âm thanh: ông NGUYỄN ĐỨC TĂNG (Ban Thuyết Huấn HĐLTVNTÂC) – ông TRẦN QUANG HẠNH (Chủ Tịch Hội Bạn Thương PhếBinh Việt Nam Cộng Hòa).
Ban phim ảnh: ông NGUYỄN DUY PHƯƠNG (Thành viên HĐLTVNTÂC).
ThưKý Ban Tổ Chức: ông LÝ MINH THUẬN (Thư Ký/BĐH/HĐLTVNTÂC).
2/- MỘT SỐ CHI TIẾT LIÊN QUAN VỀ 2 NGÀY HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN - BIỂU TÌNH CŨNG NHƯ ĐẠO ĐẠT THỈNH NGUYỆN THƯ ĐẾN CƠ QUAN LHQ VÀ PHÁI BỘ CÁC NƯỚC TẠI GENÈVE (NGÀY 27 VÀ NGÀY 28 THÁNG 1 NĂM 2014):
a-/Phương tiện di chuyển và nơi ăn nghỉ: XIN TỰ TÚC.
b-/Nơi ăn nghỉ khách sạn biên giới Pháp và Genève (đề nghị): HOTEL IBIS BUDGET ARCHAMPS (Sandra CORRIAS – Réceptionniste)
230 Route de Collonges – 74160 Archamps - France
Tél.: +33 (0)892 70 76 80 - Fax : +33 (0)4 50 82 40 68 – E.Mail : H9143@accor.com
c-/ 1 phòng 3 giường:
-Ngày 26/1/2014: 63,10 Euro + Taxe : 0,60 Euro.
-Ngày 27/1/2014: 67,60 Euro + Taxe : 0,60 Euro.
d-/1 phòng 1 hay 2 giường:
-Ngày 26/1/2014: 53,10 Euro + Taxe : 0,60 Euro
-Ngày 27/1/2014: 57,60 Euro + Taxe : 0,60 Euro.
e-/Ẩm thực:
-Ăn sáng tại khách sạn: 1 người: 6,15 Euro.
-Ăn tối: các tiệm ăn bên cạnh khách sạn.
f-/ Thời gian ghi danh giữ phòng của Khách Sạn nêu trên: ngày 20/1/2014.
g-/Liên lạc: trực tiếp khách sạn (theo địa chỉ trên), hoặc ông bà Lại Tiến Triển:
Đt, +33 (0) 450.49.30.93 –E.Mail: hoangrosa@yahoo.fr
h-/Tại Paris và vùng phụ cận: xin liên lạc: ông Nguyễn Sơn Hà, Đt: 01.39.84.93.10 hoặc 06.08.40.98.27) hoặc chùa Khánh Anh - Thượng Tọa Thích Quảng Đạo, Đt: 01.46.55.84.44.
T.U.N/ BTC
Lý Minh Thuận (Thư Ký BĐH/HĐLTVNTÂC)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trân trọng kính thông báo liệt quý vị và quý đồng hương.

Lý Minh Thuận
Thư Ký BTC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét