Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Biểu tình xé cờ trước TLS Trung Cộng và Việt Cộng tại San Francisco


Biểu tình xé cờ trước TLS Trung Cộng và Việt Cộng tại San Francisco


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét