Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

ÔNG NGUYỄN VĂN RỊ ĐƯỢC CHÍNH QUYỀN ĐỨC...

Ông Nguyễn Văn Rị được chính quyền Đức ân thưởng huy chương
BS.Trần Văn Tích
 

Ngày 04.10.2012, tôi nhận được thư riêng (vertraulich) của Chính quyền Thành phố Düsseldorf với nội dung yêu cầu tôi cho biết ý kiến về việc Chính quyền Thành phố đang tiến hành thủ tục trình lên Tiểu bang Nordrhein-Westphalen nhằm đề nghị Chính quyền Tiểu bang ân cấp cho ông Nguyễn Văn Rị hiện cư trú tại Mönchengladbach, nguyên quán Phú giáo/Việt nam, Huy chương Công trạng. Lý do tôi được yêu cầu là vì ông Nguyễn Văn Rị là thành viên Ban Chấp hành Liên hội Người Việt Tỵ nạn tại Cộng hoà Liên bang Đức. Bản đánh giá phải gửi cho Düsseldorf trước ngày 01.11.2012. Trong trường hợp tôi không muốn góp ý bình giá thì giới chức hữu trách cũng xin tôi thông báo bằng điện thoại cho họ biết. Trước khi chấm dứt, công văn nhấn mạnh rằng tiến trình đề cử và cứu xét ân thưởng huy chương là một tiến trình phải được giữ bí mật tuyệt đối (streng vertraulich) và không phải ai được đề bạt cũng sẽ được ân thưởng. Từ khi thiết lập đến nay, vinh dự này đã được ban phát cho 1.442 nam nữ công dân trong tổng số dự định 2.500 nhân vật sẽ được tuyển chọn.
Ít khi tôi được dịp phê một giấy “chứng chỉ quân vụ“ mà tâm hân hoan và trí phấn khởi như khi viết chứng nhận gửi Düsseldorf. Tôi bồi hồi nghĩ đến những giờ phút được anh Rị chung sức chung lòng lo cho Liên Hội. Tôi xúc động ghi nhận tính trung nghĩa và dạ trung kiên của anh Rị đối với Liên Hội khi Anh không quản ngại thì giờ, công sức, tâm trí và tiền bạc phục vụ hoàn toàn vô vị lợi công việc chung. Đại não tôi quay lại cuốn phim anh Rị ôm thùng quyên góp xông xáo đi từng dãy ghế trong Hội trường Saalbau Titus Forum ở Frankfurt vào ngày Văn hoá Diên Hồng 29.06.2013 để thu nhặt từng đồng Âu kim giúp nạn nhân lũ lụt Miền Nam và Miền Đông Đức quốc.

Những tình huống đó tôi không thể kể chi tiết cho chính quyền Đức trong văn bản trả lời Düsseldorf. Nhưng tôi cố ý trình bày với nhà cầm quyền rằng anh Rị là Thủ quỹ của Liên Hội nhiệm kỳ 2012-2014. Chi tiết này cũng được bản tuyên dương công trạng (kèm theo với huy chương) nhấn mạnh. Còn lại thì tôi chỉ có thể viết tổng quát – và viết rất thiếu sót - về anh Rị như dưới đây. Đại khái tôi vạch rõ hoàn cảnh sống ly hương lưu vong mà từng cá nhân bị chi phối vì những đặc tính chính trị, văn hoá, tâm lý, lịch sử không theo lệ thường như khi còn Nhà còn Nước. Trong một môi trường bất thường như vậy, muốn dấn thân phục vụ cộng đồng, phải có sáng kiến, phải thật tháo vát, phải rất năng động, phải biết hy sinh. Tôi rất tiếc không thể chuyển dịch nguyên văn bản văn nhận xét bình giá của tôi bằng Đức ngữ đối với công lao và tấm lòng anh Rị dành cho tha nhân. Kính xin đồng bào ghé mắt đọc các dòng này rộng lượng vui lòng tha thứ cho.
Thiết tưởng cũng cần nêu rõ là chính quyền Đức không có thói quen ban cấp huy chương cho người ngoại quốc, đặc biệt là người Việt Nam tỵ nạn cộng sản. Khác với Pháp quốc hay Hoa Kỳ chẳng hạn. Liên hệ chính trị, lịch sử, văn hoá Đức-Việt hoàn toàn không giống liên hệ chính trị, văn hoá, lịch sử Mỹ-Việt hay Pháp-Việt. Cũng đã có một hai người Việt Nam định cư tại Đức nhận huy chương nhưng họ không phải là người tỵ nạn thuần túy, họ lại càng không phải là thuyền nhân chính thống. Họ có người hôn phối mang danh tính công dân Nhật Nhĩ Man. Trái lại, anh Rị chẳng những được Tiểu bang vinh danh qua Huy chương Công trạng cấp Tiểu bang, anh còn được Tổng thống CHLB Đức tiền nhiệm Horst Köhler ban tặng Công trạng Bội tinh cấp Liên Bang năm 2005.

BEURTEILUNG
der Tätigkeit von Herrn Nguyễn Văn Rị als Mitglied der Kolonie von vietnamesischen Flüchtlingen in der Bundesrepublik Deutschland

 
Herr Nguyễn Văn Rị wurde im Juni 1981 von der Cap Anamur gerettet und lebt seitdem mit seiner Familie in Mönchengladbach.
Zur Beurteilung des außerordentlichen Engagements von Herrn Nguyễn Văn Rị in der vietnamesischen Diaspora in der BRD ist folgendes anzumerken :
Die Sozialarbeit mit vietnamesischen Flüchtlingen stellt aufgrund ihrer spezifischen Inhalte, Möglichkeiten, aber auch Grenzen, einen hohen Anspruch an Einsatz, ein Höchstmaß an Sensibilität und kreativer Phantasie angesichts der besonderen Schwierigkeiten dieser Flüchtlinge voraus. Herr Nguyễn Văn Rị wurde in vorzüglicher Weise diesen sich stellenden Aufgaben gerecht.
Hervorzuheben sind seine Hingabe und seine Phantasie für neue Ideen und Impulse, die er für unsere Landsleute entwickelt.
Herr Nguyễn Văn Rị nutzt jede Gelegenheit seine körperlichen und geistigen Fähigkeiten in einer den Flüchtlingen zugänglichen Form näher zu bringen; er schonte sich dabei nicht und ging die Aufgaben mit großer Energie an. Ständig wurde Herr Nguyễn Văn Rị nicht nur den Anforderungen eines verantwortungsvollen Mitglieds unserer Diaspora gerecht, sondern er setzte sich mit Kreativität und Eigeninitiative für die Belange der vietnamesischen Flüchtlinge ein.
Herr Nguyễn Văn Rị war und ist immer bereit zu helfen, wenn es darum ging, ein persönliches Problem zu besprechen. In selbstloser Weise hat er aber auch seine hervorragenden Initiativen, die aus der tiefen Kenntnis der Zusammenhänge kommen, der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt.
Es ist schwer, die vielen Gremien aufzuzählen, denen Herr Nguyễn Văn Rị angehört und in denen er beispielhaft bis jetzt mitgearbeitet hat. Er war in verschiedenen Verbänden, Vereinigungen, Missionen, Planungen, Integrationsräten während vieler Jahrzehnten aktiv tätig und hat mit seinem Rat und seinen Gedanken großen Einfluss zum Nutzen aller genommen. Bei seinem Handeln ist die Uneigennützigkeit besonders hervorzuheben, mit der er jedem hilft, der sich an ihn wendet.
Herr Nguyễn Văn Rị ist seit seiner Ankunft in der Bundesrepublik Deutschland aktives Mitglied des Vereins der vietnamesischen Flüchtlinge. Er wurde am 28. April dieses Jahres als Schatzmeister unseres Vereins quasi einstimmig gewählt.

Bonn, den 30. Juli 2012
Dr. med (staatl.Việtnam) Trần Văn Tích
Vorsitzender
__._,_.___

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét