Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

THƯ MỜI TƯỞNG NIỆM CH/SỸ TRẬN VONG & HỘI NHẠC CÁM ƠN ANH         CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN
                   TẠI ODENWALD & VÙNG PHỤ CẬN
                    Verein der Gemeinschaft der vietnamesischen Flüchtlinge
                                       Im Odenwald und Umgebung e.V.
     

                --------------------------------------------------------------------
                                        THƯ MỜI 
Kính gởi: Quý Đại Diện Tôn Giáo , Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể , Quý Đảng Phái Chính Trị , Quý Đồng Hương – Tỵ nạn cộng sản, Quý Chiến Hữu.
Trích yếu: Mời tham dự Tưởng Niệm Chiến Sỹ Trận Vong- Chương trình ca nhạc Cám Ơn Anh.
               
Kính thưa Quý Vị,

Để tưởng niệm  Chiến Sỹ Vị Quốc Vong Thân và không quên những Thương Phế Binh Chiến Sỹ Cộng Hoà . Người thì đã vĩnh viễn nằm xuống, người cũng đã hy sinh một phần thân thể của mình vì sự tồn vinh và sống còn của Tổ Quốc. Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản Odenwald sẽ tổ chức buổi:

                            Lễ Tưởng Niệm Chiến Sỹ trận vong
                                                                    
                                                  Hội nhạc Cám Ơn Anh

hầu để tưởng nhớ và chia xẻ nổi đau của Quê Hương sau 38 năm bị nhuộm đỏ bởi Cộng Sản Quốc Tế.

Buổi Tưởng Niệm và Cám Ơn Anh sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 11 năm 2013 vào lúc 14h00 tại : 
                                                               TSV Erlenbach
                                   Schulhohlstraße 8 – 64711 Erbach,Erlenbach

Cộng Đồng Người Việt Ty Nạn cộng sản Odenwald trân trọng kính mời toàn thể Quý Vị đến tham dự - Tưởng niệm và chia xẻ cùng Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hoà.

                                                   Anh trở về trên đội nạng gỗ,
                                           Anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa…

       Trân trọng
TM Ban Chấp Hành
        Chủ Tịch


   Lê Trung Ưng

Ghi chú: -    Mọi sự ủng hộ đều được chuyển giao cho Tập Thể Chiến Sỹ VNCH tại Đức.
-          Buổi ăn chiều tối Ban Tồ Chức hậu đãi.
-          Quý vị nào ở lại đêm- Xin liên hệ với Ban Tổ Chức.

*Tl liên hệ : Lý Minh Thanh    : Handy- 0151 22033365.
                    Nguyễn Văn Sỹ      : Handy- 0152 11636952.
                    Nguyễn Văn Ngàn : 06062 9102298.
                    Nguyễn Văn Sơn   : 06162 807863 - Trưởng Ban Văn Nghệ.
                    Lê Trung Ưng        : 06062 608832 – E Mail : hongthuy467@t-online.de

                                 CHƯƠNG TRÌNH
1-    Phần 1: Từ 14:00h  - 16:00h  Tưởng Niệm Chiến Sỹ Trận Vong.
2-    Phần 2: Từ 16:00h  - 24.00h   Hội nhạc Cám Ơn Anh.
               18:30h – 19:00h  Giải lao – Ăn chiều tối.
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét