Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Phát tán truyền đơn Nhân Quyền trên đường phố.


                              PHÁT TÁN TRUYỀN ĐƠN NHÂN QUYỀN
                                              Dân vượt qua SỢ HÃI - Đảng bắt đầu RUN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét