Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt NamPHONG TRÀO YỂM TRỢ TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM (PT)

The Interfaith Movement Promoting Religious Freedom and Human Rights in Vietnam
803 S. Sullivan, Santa Ana, CA 92704 - Tel.; (714)548-4148; +(33) 0369814905
 yemtrophongtrao@yahoo.com – cdnvqgac@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KIẾN NGHI THƯ

Kính gửi
Tổng Thống Barack Obama
Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Toà Bách Ốc - Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn
Hoa Kỳ.

Kính thưa Tổng Thống,

Chúng tôi là những công dân Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản đang ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới, đã thành lập Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam, tại Little Sài Gòn, miền Nam California, thủ đô người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại ngày 26 tháng 3 năm 2010, xin được đạo đạt lên Tổng Thống những thỉnh cầu tâm huyết của chúng tôi.

Kính thưa Tổng Thống,

Lịch sử nhân loại và những biến động đang xẩy ra trên thế giới đã dậy chúng ta rằng, bằng cách tha thứ tội ác và nhượng bộ trước ác ma, ác quỷ, chúng ta chỉ có thể tạm thời trì hoãn chứ không thể ngăn ngừa được tai hại. Các tai hại trên thực tế đã gia tăng nhiều vì chính sách xoa dịu của Tây phương. Thế giới đã chứng kiến kết cục bi thảm đẵm lệ, sự hành hạ chém giết tàn nhẫn, ác độc những tù nhân yếu đuối, những người dân vô tội bởi những tên trùm Đỏ điện Cẩm Linh, bởi bọn cuồng tín Cách Mạng Văn Hóa Mao-Isme, bởi độc tài Hitler, phát xít Ý,… và bởi tên đồ tể Hồ Chí Minh và đồng bọn Cộng Sản Hà Nội, đang thống trị quê hương chúng tôi hiện nay. Thảm kịch này đã và đang làm hàng triệu người đau lòng, một vết nhơ trong lịch sử nhân loại.


Học bài học lịch sử khủng khiếp này, thế hệ hiện tại chúng ta, phải làm tất cả những gì có thể được để đạo nghĩa được tôn trọng triệt để và bằng mọi giá, tự do, dân chủ, nhân quyền và nhân phẩm tại bất cứ nơi nào trên thế giới phải được bảo vệ. Đó là lý do chính đáng mà kể ngày lãnh đạo Hiệp Chủng Quốc Hoa Ký, Tổng Thống đã liên tục không ngưng nghỉ thể hiện mục tiêu cao cả này trên mọi lãnh vực và trên toàn thế giới như hiện nay.

Là cái nôi của nền văn minh Tây phương, Hoa Kỳ, với các chính khách, triết gia, bác học lỗi lạc, đã thay đổi chiều hướng lịch sử thế giới và đang đóng góp rất nhiều vào an lạc của nhân loại.

Không thiếu gì những nhân vật của Tây phương, Hoa Kỳ cũng chia sẻ quan điểm cao quý của Socrates, người tự coi mình không phải là dân thành Athènes, hay người Hy Lạp mà là công dân của thế giới. Ông đã vượt lên biên giới chật hẹp của một quốc gia để hy sinh hết mình, làm dịu những nỗi thống khổ của loài người, mà loài người vĩnh viễn biết ơn ông.

J. Williams Lioyd đã sưởi ấm tâm hồn những chiến sỹ tranh đấu cho tự do và nhân quyền khắp nơi, với tư tưởng làm rung động tâm can con người: “Tình yêu nhân loại là toàn thể đạo nghĩa, là đầy lòng từ ái, là nhân bản, là lương tâm xã hội”.

Thế giới sẽ mãi mãi an hưởng hòa bình, tự do và thịnh vượng, khi tất cả chúng ta tin tưởng và hành động tương ứng với George Moore xác quyết rằng: ”Cuối cùng thì cũng chỉ có một chủng tộc – đó là nhân loại”. Với H.G.Wells cũng cho rằng: “Quốc tịch thực sự của chúng ta là nhân loại”. Với Lord Russell đã quả quyết: “Nếu không thể duy trì hòa bình bằng danh dự, thì không còn là hòa bình nữa”.

Kính thưa Tổng Thống,

Hơn 38 năm qua, từ khi Sài Gòn rơi vào tay Cộng Sản Hà Nội, miền Nam Việt Nam chúng tôi đã biến thành một nhà tù khổng lồ. Mọi người dân trong nước đã buộc sống một đời sống “hòa bình trong ngục tù, một hòa bình không nhân quyền, không nhân phẩm”. Chế độ Cộng Sản Hà Nội, được chính sách xoa dịu của Tây phương khuyến khích, đã đi tới giai đoạn bỏ tù cả những vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, những người đòi quyền sống, quyền hưởng tư do, nhân nquyền,…và bóp nghẹt mọi sáng kiến xây dựng của mọi tầng lớp dân chúng.

Hoa Kỳ, hiện đang là ngọn hải đăng hy vọng của nhân loại, có sức mạnh tinh thần và vật chất thay đổi chiều hướng lịch sử, bằng cách cộng tác chặt chẽ với các lực lượng thế giới, đặt nền móng cho một thế giới tự do và thịnh vượng để lại cho hậu thế một di sản quý giá, đó là lòng can đảm, đức vị tha, và tinh thần giác ngộ, để nối tiếp sứ mạng cao quý, xây dựng một thế giới vĩnh viễn không còn lo sợ, áp bức, tù đầy.

Hãnh diện về những truyền thống từ ái, nhân bản, lương tâm xã hội, Hoa Kỳ có quyền năng đem lại giải pháp tốt đẹp cho những vấn đề hiện nay của nhân loại. Với tâm và trí của J. Williams, chúng ta có thể tìm ra một giải pháp tốt đẹp hơn cho những con người sợ hãi khủng bố, sợ hãi chế độ Cộng Sản tại nơi quê hương họ, sợ hãi một chế độ mà cả thế giới đau lòng, từng chứng kiến những phản bội, dối trá, lừa lọc, tàn bạo, độc ác, mà hơn 3 phần 4 thế kỷ qua, đã tước đoạt tất cả niềm vui, sức sống và những quyền căn bản mà đã là người ai cũng có quyền hưởng.

Gần 90 triệu người Việt trong nước kể cả gần 4 triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại, chúng tôi sẽ mãi mãi ghi ơn 58 ngàn chiến binh anh dũng Hoa Kỳ đã hy sinh cho chính nghĩa tự do của dân tộc Việt Nam. Những chiến sỹ anh hùng tự do này sẽ mãi mãi sống trong đáy tim của toàn thể dân tộc Việt Nam chúng tôi. Ngôn ngữ bất lực không thể diễn đạt hết lòng tri ân sâu của chúng tôi đối với gia đình yêu quý của những người anh hùng bất tử này đã hy sinh thân xác mình để thắp sáng ngọn đuốc tự do cho dân tộc Việt Nam chúng tôi và với dân tộc Hoa Kỳ vĩ đại. Khi tự do và hòa bình chính thức được phục hồi tại quê hương Việt Nam chúng tôi, những chiến sỹ anh hùng bất tử Hoa Kỳ này, sẽ được toàn dân Việt Nam chúng tôi muôn đời tôn kính và tưởng niệm.

Kính thưa Tổng Thống,

Qua Thỉnh Nguyện Thư này, chúng tôi trân trọng thỉnh cầu Tổng Thống, xin tận dụng quyền năng:

1./ Áp lực bạo quyền Cộng Sản Hà Nội trả tự do vô điều kiện cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Mục Sư Nguyễn Công Chính; những vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo; những người đòi quyền làm người, đòi tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền; những người bất đồng chính kiến và các tù nhân lương tâm hiện còn trong lao tù của bạo quyền.

2./ Áp lực bạo quyền Cộng Sản Hà Nội phải tôn trọng quyền sống, quyền làm người, quyền hưởng tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc cho toàn thể người dân Việt chúng tôi.

3./ Áp lực bạo quyền Cộng Sản Hà Nội trả lại quyền phục hoạt cho các tôn giáo truyền thống, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn trọng dân quyền và nhân quyền.

4./ Áp lực bạo quyền Cộng Sản Hà Nội trả lại quyền dân tộc tự quyết, để toàn dân Việt chúng tôi tự quyết định tương lai đất nước, bằng một cuộc tổng tuyển cử thực sự tự do, dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc và quốc tế.

Kính thưa Tổng Thống,

Mục Sư Martin Luther King Jr, người con ưu tú của đất nước Hoa Kỳ, trong bài diễn thuyết lừng danh “tôi có một giấc mơ” tại cuộc biểu tình ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn cách nay 50 năm (ngày 23 tháng 8 năm 1963), mà rất nhiều người Việt Nam chúng tôi kính phục. Hôm nay, khi giấc mơ “mọi người đều được bình đẳng” của Mục Sư Martin Luther King Jr. đã trở thành sự thực trên tổ quốc của ông, thì với tuyệt đại đa số người dân Việt Nam chúng tôi, nó vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Chúng tôi mãnh liệt tin tưởng rằng Tổng Thống và nhân dân Hoa Kỳ sẽ nêu tấm gương sáng chói cho toàn thế giới thấy rõ, nỗ lực không biết mệt mỏi của mình để cụ thể hóa tư tưởng bất diệt của Fenelon:”Tôi yêu nước tôi hơn gia đình tôi, nhưng tôi yêu nhân loại hơn quốc gia tôi”.

Trong thời đại siêu dẫn truyền thông và siêu vi kỹ thuật, nhân loại có khả năng chuyển hóa giấc mộng thâm thiết nhất thành sự thật, và thiên niên kỷ thứ ba mà chúng ta đang thừa hưởng, phải là thiên niên kỷ của hỗ tương thông cảm, của tương kính, hợp tác, hòa hài và lòng bác ái.

Đây không phải là ảo tưởng. Điều cần thiết để thực hiện giấc mộng này không phải chỉ là khả năng tài chánh, kinh tế, quân sự hay chính trị. Điều cần thiết là sự sáng suốt, lòng quyết tâm, một ý thức trách nhiệm, biết ơn và kính trọng mọi sự, mọi người chung quanh,- Và quan trọng nhất, là tinh thần dấn thân góp sức tranh đấu, dựng nên một cảnh giới tốt đẹp hơn cho mọi người vui sống, một thế giới không còn áp bức, không còn người bóc lột người, không còn độc tài toàn trị Cộng Sản và khủng bố.

Kho tàng quý báu nhất chúng ta có thể để lại cho con cháu là tự do và hòa bình. Kho báu này nằm trong tầm tay của tất cả mọi người có thành tâm, thiện chí, không sợ đe dọa, cám dỗ.

Kính thưa Tổng Thống,

Với sự lãnh đạo tài ba, đức độ của Tổng Thống, chúng tôi tin tưởng mãnh liệt rằng, Tổng Thống sẽ anh dũng hoàn tất sứ mạng lịch sử thiêng liêng của mình, sứ mạng giúp sớm chấm dứt tình trạng thống khổ của các dân tộc đang bị bạo hành bởi khủng bố, bởi độc tài nói chung, và cho dân tộc Việt Nam chúng tôi nói riêng, đang ngày đêm quằn quại trong đau thương tủi hờn bởi chế độ tàn bạo, phi nhân, toàn trị Cộng Sản Hà Nội hiện nay.

Trân trọng,

Làm tại Little Saigon, thủ đô người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại, miền Nam California, Hoa Kỳ ngày 23 tháng 8 năm 2013.

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Trung Ương PT

- Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN TRÍ, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Trung Ương (Phó Chủ Tịch Điếu Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ) – Viện Chủ chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA.
- Giáo Sư / Tiến Sỹ NGUYỄN THANH LIÊM, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương – Westminster, CA.
- Linh Mục NGUYÊN THANH, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương - Westminster, CA.
-  Linh Mục ĐINH XUÂN MINH, Chủ Tịch PT tại Âu Châu - Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu - Chính xứ Công Giáo tại Frankfurt, Đức quốc.
- Thượng Tọa THÍCH QUẢNG HIỀN, Phó Chủ Tịch PT tại Âu Châu – Hội Đồng Điều hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu - Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu – Viện Chủ chùa Trí Thủ, Bern, Thụy Sỹ.
- Ông NGUYỄN TẤN ĐỨC, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương PT, Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Tuý Hải Ngoại – Atlanta, GA.
- Hiền Tài NGUYÊN THANH LIÊM, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương PT– Đại Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh – San Jose, CA.
- Giáo Sư TĂNG NGỌC HIẾU, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương PT – Saint Paul, Minnesota.

- Cựu Thẩm Phán TRẦN ĐỨC LAI, Phó Chủ Tịch PT tại Âu Châu, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu – Mulhouse, Pháp quốc.
- Ông TRẦN TỈNH LÊ, Phó Chủ Tịch PT tại Âu Châu, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu – Munchen, Đức quốc.
- Giáo Sư LAI THẾ HÙNG, Tổng Thư Ký Ban Điều Hơp Trung Ương PT, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu – Strasbourg, Pháp quốc.
PHONG TRÀO YỂM TRỢ TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
(PT)

The Interfaith Movement Promoting Religious Freedom and Human Rights in Vietnam
803 S. Sullivan, Santa Ana, CA 92704 - Tel.; (714)548-4148; +(33) 0369814905
 yemtrophongtrao@yahoo.com – cdnvqgac@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KIẾN NGHI THƯ

Kính gửi
Tổng Thống Barack Obama
Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Toà Bách Ốc - Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn
Hoa Kỳ.

Kính thưa Tổng Thống,

Chúng tôi là những công dân Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản đang ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới, đã thành lập Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Việt Nam, tại Little Sài Gòn, miền Nam California, thủ đô người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại ngày 26 tháng 3 năm 2010, xin được đạo đạt lên Tổng Thống những thỉnh cầu tâm huyết của chúng tôi.

Kính thưa Tổng Thống,

Lịch sử nhân loại và những biến động đang xẩy ra trên thế giới đã dậy chúng ta rằng, bằng cách tha thứ tội ác và nhượng bộ trước ác ma, ác quỷ, chúng ta chỉ có thể tạm thời trì hoãn chứ không thể ngăn ngừa được tai hại. Các tai hại trên thực tế đã gia tăng nhiều vì chính sách xoa dịu của Tây phương. Thế giới đã chứng kiến kết cục bi thảm đẵm lệ, sự hành hạ chém giết tàn nhẫn, ác độc những tù nhân yếu đuối, những người dân vô tội bởi những tên trùm Đỏ điện Cẩm Linh, bởi bọn cuồng tín Cách Mạng Văn Hóa Mao-Isme, bởi độc tài Hitler, phát xít Ý,… và bởi tên đồ tể Hồ Chí Minh và đồng bọn Cộng Sản Hà Nội, đang thống trị quê hương chúng tôi hiện nay. Thảm kịch này đã và đang làm hàng triệu người đau lòng, một vết nhơ trong lịch sử nhân loại.

Học bài học lịch sử khủng khiếp này, thế hệ hiện tại chúng ta, phải làm tất cả những gì có thể được để đạo nghĩa được tôn trọng triệt để và bằng mọi giá, tự do, dân chủ, nhân quyền và nhân phẩm tại bất cứ nơi nào trên thế giới phải được bảo vệ. Đó là lý do chính đáng mà kể ngày lãnh đạo Hiệp Chủng Quốc Hoa Ký, Tổng Thống đã liên tục không ngưng nghỉ thể hiện mục tiêu cao cả này trên mọi lãnh vực và trên toàn thế giới như hiện nay.

Là cái nôi của nền văn minh Tây phương, Hoa Kỳ, với các chính khách, triết gia, bác học lỗi lạc, đã thay đổi chiều hướng lịch sử thế giới và đang đóng góp rất nhiều vào an lạc của nhân loại.

Không thiếu gì những nhân vật của Tây phương, Hoa Kỳ cũng chia sẻ quan điểm cao quý của Socrates, người tự coi mình không phải là dân thành Athènes, hay người Hy Lạp mà là công dân của thế giới. Ông đã vượt lên biên giới chật hẹp của một quốc gia để hy sinh hết mình, làm dịu những nỗi thống khổ của loài người, mà loài người vĩnh viễn biết ơn ông.

J. Williams Lioyd đã sưởi ấm tâm hồn những chiến sỹ tranh đấu cho tự do và nhân quyền khắp nơi, với tư tưởng làm rung động tâm can con người: “Tình yêu nhân loại là toàn thể đạo nghĩa, là đầy lòng từ ái, là nhân bản, là lương tâm xã hội”.

Thế giới sẽ mãi mãi an hưởng hòa bình, tự do và thịnh vượng, khi tất cả chúng ta tin tưởng và hành động tương ứng với George Moore xác quyết rằng: ”Cuối cùng thì cũng chỉ có một chủng tộc – đó là nhân loại”. Với H.G.Wells cũng cho rằng: “Quốc tịch thực sự của chúng ta là nhân loại”. Với Lord Russell đã quả quyết: “Nếu không thể duy trì hòa bình bằng danh dự, thì không còn là hòa bình nữa”.

Kính thưa Tổng Thống,

Hơn 38 năm qua, từ khi Sài Gòn rơi vào tay Cộng Sản Hà Nội, miền Nam Việt Nam chúng tôi đã biến thành một nhà tù khổng lồ. Mọi người dân trong nước đã buộc sống một đời sống “hòa bình trong ngục tù, một hòa bình không nhân quyền, không nhân phẩm”. Chế độ Cộng Sản Hà Nội, được chính sách xoa dịu của Tây phương khuyến khích, đã đi tới giai đoạn bỏ tù cả những vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, những người đòi quyền sống, quyền hưởng tư do, nhân nquyền,…và bóp nghẹt mọi sáng kiến xây dựng của mọi tầng lớp dân chúng.

Hoa Kỳ, hiện đang là ngọn hải đăng hy vọng của nhân loại, có sức mạnh tinh thần và vật chất thay đổi chiều hướng lịch sử, bằng cách cộng tác chặt chẽ với các lực lượng thế giới, đặt nền móng cho một thế giới tự do và thịnh vượng để lại cho hậu thế một di sản quý giá, đó là lòng can đảm, đức vị tha, và tinh thần giác ngộ, để nối tiếp sứ mạng cao quý, xây dựng một thế giới vĩnh viễn không còn lo sợ, áp bức, tù đầy.

Hãnh diện về những truyền thống từ ái, nhân bản, lương tâm xã hội, Hoa Kỳ có quyền năng đem lại giải pháp tốt đẹp cho những vấn đề hiện nay của nhân loại. Với tâm và trí của J. Williams, chúng ta có thể tìm ra một giải pháp tốt đẹp hơn cho những con người sợ hãi khủng bố, sợ hãi chế độ Cộng Sản tại nơi quê hương họ, sợ hãi một chế độ mà cả thế giới đau lòng, từng chứng kiến những phản bội, dối trá, lừa lọc, tàn bạo, độc ác, mà hơn 3 phần 4 thế kỷ qua, đã tước đoạt tất cả niềm vui, sức sống và những quyền căn bản mà đã là người ai cũng có quyền hưởng.

Gần 90 triệu người Việt trong nước kể cả gần 4 triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại, chúng tôi sẽ mãi mãi ghi ơn 58 ngàn chiến binh anh dũng Hoa Kỳ đã hy sinh cho chính nghĩa tự do của dân tộc Việt Nam. Những chiến sỹ anh hùng tự do này sẽ mãi mãi sống trong đáy tim của toàn thể dân tộc Việt Nam chúng tôi. Ngôn ngữ bất lực không thể diễn đạt hết lòng tri ân sâu của chúng tôi đối với gia đình yêu quý của những người anh hùng bất tử này đã hy sinh thân xác mình để thắp sáng ngọn đuốc tự do cho dân tộc Việt Nam chúng tôi và với dân tộc Hoa Kỳ vĩ đại. Khi tự do và hòa bình chính thức được phục hồi tại quê hương Việt Nam chúng tôi, những chiến sỹ anh hùng bất tử Hoa Kỳ này, sẽ được toàn dân Việt Nam chúng tôi muôn đời tôn kính và tưởng niệm.

Kính thưa Tổng Thống,

Qua Thỉnh Nguyện Thư này, chúng tôi trân trọng thỉnh cầu Tổng Thống, xin tận dụng quyền năng:

1./ Áp lực bạo quyền Cộng Sản Hà Nội trả tự do vô điều kiện cho Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Mục Sư Nguyễn Công Chính; những vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo; những người đòi quyền làm người, đòi tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền; những người bất đồng chính kiến và các tù nhân lương tâm hiện còn trong lao tù của bạo quyền.

2./ Áp lực bạo quyền Cộng Sản Hà Nội phải tôn trọng quyền sống, quyền làm người, quyền hưởng tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc cho toàn thể người dân Việt chúng tôi.

3./ Áp lực bạo quyền Cộng Sản Hà Nội trả lại quyền phục hoạt cho các tôn giáo truyền thống, tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn trọng dân quyền và nhân quyền.

4./ Áp lực bạo quyền Cộng Sản Hà Nội trả lại quyền dân tộc tự quyết, để toàn dân Việt chúng tôi tự quyết định tương lai đất nước, bằng một cuộc tổng tuyển cử thực sự tự do, dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc và quốc tế.

Kính thưa Tổng Thống,

Mục Sư Martin Luther King Jr, người con ưu tú của đất nước Hoa Kỳ, trong bài diễn thuyết lừng danh “tôi có một giấc mơ” tại cuộc biểu tình ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn cách nay 50 năm (ngày 23 tháng 8 năm 1963), mà rất nhiều người Việt Nam chúng tôi kính phục. Hôm nay, khi giấc mơ “mọi người đều được bình đẳng” của Mục Sư Martin Luther King Jr. đã trở thành sự thực trên tổ quốc của ông, thì với tuyệt đại đa số người dân Việt Nam chúng tôi, nó vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Chúng tôi mãnh liệt tin tưởng rằng Tổng Thống và nhân dân Hoa Kỳ sẽ nêu tấm gương sáng chói cho toàn thế giới thấy rõ, nỗ lực không biết mệt mỏi của mình để cụ thể hóa tư tưởng bất diệt của Fenelon:”Tôi yêu nước tôi hơn gia đình tôi, nhưng tôi yêu nhân loại hơn quốc gia tôi”.

Trong thời đại siêu dẫn truyền thông và siêu vi kỹ thuật, nhân loại có khả năng chuyển hóa giấc mộng thâm thiết nhất thành sự thật, và thiên niên kỷ thứ ba mà chúng ta đang thừa hưởng, phải là thiên niên kỷ của hỗ tương thông cảm, của tương kính, hợp tác, hòa hài và lòng bác ái.

Đây không phải là ảo tưởng. Điều cần thiết để thực hiện giấc mộng này không phải chỉ là khả năng tài chánh, kinh tế, quân sự hay chính trị. Điều cần thiết là sự sáng suốt, lòng quyết tâm, một ý thức trách nhiệm, biết ơn và kính trọng mọi sự, mọi người chung quanh,- Và quan trọng nhất, là tinh thần dấn thân góp sức tranh đấu, dựng nên một cảnh giới tốt đẹp hơn cho mọi người vui sống, một thế giới không còn áp bức, không còn người bóc lột người, không còn độc tài toàn trị Cộng Sản và khủng bố.

Kho tàng quý báu nhất chúng ta có thể để lại cho con cháu là tự do và hòa bình. Kho báu này nằm trong tầm tay của tất cả mọi người có thành tâm, thiện chí, không sợ đe dọa, cám dỗ.

Kính thưa Tổng Thống,

Với sự lãnh đạo tài ba, đức độ của Tổng Thống, chúng tôi tin tưởng mãnh liệt rằng, Tổng Thống sẽ anh dũng hoàn tất sứ mạng lịch sử thiêng liêng của mình, sứ mạng giúp sớm chấm dứt tình trạng thống khổ của các dân tộc đang bị bạo hành bởi khủng bố, bởi độc tài nói chung, và cho dân tộc Việt Nam chúng tôi nói riêng, đang ngày đêm quằn quại trong đau thương tủi hờn bởi chế độ tàn bạo, phi nhân, toàn trị Cộng Sản Hà Nội hiện nay.

Trân trọng,

Làm tại Little Saigon, thủ đô người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại, miền Nam California, Hoa Kỳ ngày 23 tháng 8 năm 2013.

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Trung Ương PT

- Hòa Thượng THÍCH NGUYÊN TRÍ, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Trung Ương (Phó Chủ Tịch Điếu Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ) – Viện Chủ chùa Bát Nhã, Santa Ana, CA.
- Giáo Sư / Tiến Sỹ NGUYỄN THANH LIÊM, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương – Westminster, CA.
- Linh Mục NGUYÊN THANH, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương - Westminster, CA.
-  Linh Mục ĐINH XUÂN MINH, Chủ Tịch PT tại Âu Châu - Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu - Chính xứ Công Giáo tại Frankfurt, Đức quốc.
- Thượng Tọa THÍCH QUẢNG HIỀN, Phó Chủ Tịch PT tại Âu Châu – Hội Đồng Điều hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu - Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu – Viện Chủ chùa Trí Thủ, Bern, Thụy Sỹ.
- Ông NGUYỄN TẤN ĐỨC, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương PT, Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Tuý Hải Ngoại – Atlanta, GA.
- Hiền Tài NGUYÊN THANH LIÊM, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Trung Ương PT– Đại Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh – San Jose, CA.
- Giáo Sư TĂNG NGỌC HIẾU, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương PT – Saint Paul, Minnesota.

- Cựu Thẩm Phán TRẦN ĐỨC LAI, Phó Chủ Tịch PT tại Âu Châu, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu – Mulhouse, Pháp quốc.
- Ông TRẦN TỈNH LÊ, Phó Chủ Tịch PT tại Âu Châu, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu – Munchen, Đức quốc.
- Giáo Sư LAI THẾ HÙNG, Tổng Thư Ký Ban Điều Hơp Trung Ương PT, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu – Strasbourg, Pháp quốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét