Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

DIỄN HÀNH TRÊN ĐƯỜNG PHỐ WATERLOO-CANADA


                                              Diễn hành trên đường phố Waterloo-Canada

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét