Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

NGÀY TANG QUỐC HẬN
Ta gục ngã trong niềm đau Quốc Hận
Ba mươi tám năm còn đó hờn căm
Đại Tang Quốc Hận máu sục trào dâng
Thúc giục nung ý chí vạn muôn lần
 
Ngày Đại Tang của cả non sông
Quốc Hận kia ghi khắc trong lòng
Bao niềm đau nước mắt tuôn giòng
Đó là ngày dân tộc bão giông
Trước Anh Linh Hồn Thiêng Đất Nước
Ngày Đại Tang đàn con khấn thề
Trải máu xương quyết dọn đường về
Đạp xích xiềng cứu nguy sông núi
Hãy đứng lên người dân nước Việt
Hãy đứng lên Anh Hùng Hào Kiệt
Hãy đứng lên biến ngày Đại Tang
Trở thành ngày cứu lấy Giang San
LÊ CHÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét