Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Các vị Tu Sỉ tôn giao ký tên.....14 thanh niên Công Gíao

CÁC VỊ TU SĨ TÔN GIÁO KHẮP NƠI KÝ TÊN BẢN LÊN TIẾNG YÊU CẦU TRẢ TỰ DO CHO 14 THANH NIÊN CÔNG GIÁO1. Hòa Thượng Thích Không Tánh – Chùa Liên Trì, Sài Gòn – GHP
GVNTN
2. Cụ Lê Quang Liêm – Hội Trưởng Giáo Hội Trung Ương PGHH Thuần Túy, Phú Nhuận Sài Gòn
3. Linh mục Phê-rô Nguyễn Hữu Giải – Tổng Giáo phận Huế
4. Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi – Giáo phận Bắc Ninh
5. Linh Mục Antôn Lê Ngọc Thanh – DCCT Sài Gòn
6. Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng – Quản Nhiệm Hội Thánh Mennonite Bình Tân (còn gọi là Hội Thánh Chuồng Bò), Sài Gòn
7. Mục Sư Thân Văn Trường, – Thủ Đức Sài Gòn
8. Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa – Giáo Hội LuTheran Việt Nam
9. Mục Sư Hồ Hữu Hoàng – Giáo Hội LuTheran, Đồng Nai
10. Mục sư Nguyễn Trung Tôn – Thanh Hóa

Các bạn hãy cùng ký tên với các vị tu sĩ tôn giáo yêu cầu trả tự do cho 14 thanh niên yêu nước.

Xin các bạn giúp quãng bá rộng rãi và vận động mọi người cùng ký tên trên trang nhà (ở góc phải bên trên) http://www.facebook.com/thanhnienconggiao

Hoặc bấm vào link dưới
http://thanhnienconggiao.blogspot.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét