Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Cố Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá

                                                                            

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN
NGUYỆN CẦU HƯƠNG HỒN CHUẨN TƯỚNG SỚM VỀ VỚI CHÚA 
NAM BÌNH BẮC PHẠT CAO NGUYÊN TRẤN
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN 
TẠI ODENWALD - ĐỨC QUỐC
T.M. Lê Trung Ưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét