Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

TÔI ĐÃ KHÓCTÔI ĐÃ KHÓC                        I HAVE CRIED

Tôi đã khóc từ khi rời lòng mẹ                         I began to cry on coming into this world here,
Sợ hay mừng đời đã tiếp nhận tôi                     When life received me, anyhow for joy or for fear;
Và từ đó một hình hài nhỏ bé                           And thenceforth a small shape, this, has through skips
Lớn khôn dần ngọt sữa mẹ thơm môi               Grown up out of Mom’s sweet milk and scented lips.
         
Tôi đã khóc mẹ dãi dầu cơ cực                         I wept witnessing my Mom so poor and miserable
Vì cha còn nặng nợ bước chinh nhân               While my Dad was doing his soldier’s duty venerable.
Nghĩa hy sinh trong tim người thắm rực           Her sense of sacrifice she kept her heart warm to arouse,
Dưỡng dục con còn lận đận nuôi chồng           Bringing up their kids and also catering to her spouse.

Tôi đã khóc mẹ ra đi vĩnh viễn                         I then had to moan when my Mom passed away
Bởi giặc về cày nát xóm thôn                            As the enemy came to hamlets destroy and people slay,
Những đạn pháo vô tình gây tai biến                The insensible bullets and shells to human bodies sever:
Người đớn đau quằn quại trút linh hồn                      How she writhed in agony to part from us for ever.


Tôi đã khóc tối ba mươi hôm đó                      I also sobbed that night, defeated by the hostile drive,
Tháng tư buồn vụn vỡ bảy mươi lăm             Of the broken April thirtieth, nineteen seventy five.
Những con tàu vượt trùng dương sóng gió      The frail boats crossed the windy and wavy ocean
Chở bao người mang thống khổ hờn căm         To carry those souls with resentment-filled emotion.

Tôi đã khóc được tin anh ngã gục                    I again mourned for my brother who deceased
Trong trại giam cải tạo tận Miền Trung            In the Central Region’s prison, ill-treated like a beast;
Muời mấy năm, niềm tin không rã mục            Over ten odd years his belief had become perpetuation,
Chí kiên cường khó lay động chuyển rung       Thus had not been shaken by the adverse situation.

Tôi đã khóc cảnh quê nhà điêu đứng                I have lamented seeing our homeland distressed,
Mỗi địa danh mang chiến sử oai hùng                        Each place-name a majestic feat – They are so blessed.
Đã bao đời ông cha ta gầy dựng                                 Thru many generations our ancestors’ proud display
Nay còn chăng những hoang phế tàn vong      Now remains, alas! if not decline, mere decay!

Tôi đã khóc suốt quãng đời lưu lạc                   I have bewailed all my adrift life – For them, for you,
Khóc cho người và khóc cả cho tôi                  I have cried for my compatriots and for myself too.
Bao tang tóc, bao lầm than dân tộc                   Deaths and grief aim at our people’s heart to rend,
Đoạn trường này còn khóc mãi khôn nguôi     In this poor plight I might continue to cry without end.


DƯ THỊ DIỄM BUỒN                   Translation by THANH-THANH

ĐT: (530) 822 5622

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét