Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

KHOANH TAY CHỊU CHẾT THẾ À ?

--> KHẨN! Yêu cầu các cơ quan truyền thông, các tổ chức Cộng Đồng của NVHN hãy vận động lên tiếng giúp đỡ, cứu nguy cho anh Nguyễn Viết Dũng, tức DŨNG Phi Hổ. 

Theo tin thân nhân cho biết thì Anh Dũng bị An Ninh tỉnh Nghệ An bắt giữ, nói đúng hơn là bắt cóc, đã gần 3 tuần rồi mà gia đình và ngay cả luật sư lo hồ sơ cho anh cũng chưa được gặp mặt thăm viếng!

Xin trân trọng cảm ơn nhà thơ Ngô Minh Hằng đã tích cực hổ trợ anh Dũng Phi Hổ qua bài thơ  KHOANH TAY CHỊU CHẾT THẾ À ?
             Không !!! Nam-Trung-Bắc mọi nhà đứng lên !!!KHOANH TAY CHỊU CHẾT THẾ À ?

 

 KHOANH TAY CHỊU CHẾT THẾ À ?
Cộng bắt Nguyễn Viết Dũng rồi!
Nghe tin ai chẳng bồi hồi xót xa ...
Xót vai em nặng sơn hà
Xót lòng em khắc Quốc Gia - Cờ Vàng
Xót em dũng cảm hiên ngang
Dựng cờ, mong một huy hoàng núi sông
Em làm cộng sợ vô cùng
Sợ dân ba cõi kiêu hùng đứng lên
Chung tay đập nát bạo quyền
Cho nên tìm cách cộng nghiền nát em !
Trước Tàu thì cộng đớn hèn
Trước dân thì ác, cộng quen thế rồi...
Bởi ta cúi mặt im lời
Nên chi cộng mới vững ngôi trị vì
Ba miền, ta đứng lên đi !
Hãy như bó đũa ta thì cùng nhau
Muôn tay dựng một tuyến đầu
Thì ta xoay chuyển địa cầu như không !
Trong thì giải cứu núi sông
Ngoài thì yểm trợ hết lòng cho quê
Hóa Giang còn đó câu thề  (1)
Lời Trần Bình Trọng vọng về còn vang (2)
Non sông tổ quốc Việt Nam Đảng kia đã ký dâng quan cộng Tàu
Nếu ta không lấy lại mau
Thì rồi Hán hóa, hờn đau muôn đời !!!

Hôm nay cộng bắt Dũng rồi
Không mai thì mốt cộng thời bắt ta
Khoanh tay chịu chết thế à ?
Không !!! Nam-Trung-Bắc mọi nhà đứng lên !!!
 
Ngô Minh Hằng
1/ Năm 1287 Mông Cổ đem quân sang đánh nước ta lần thứ ba, chúng hết sức hung hăng vì mối thù hai lần thua trước. Hưng Đạo Đại Vương đi đánh giặc, Ngài cầm gươm chỉ xuống sông Hóa thề rằng : " Phen này không phá được giặc Nguyên, ta thề không trở lại khúc sông này nữa".
 
2/ Khi quân Nguyên Mông sang xâm lăng nước ta lần thứ hai, Thoát Hoan bắt được tướng của ta là Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng. Biết là vị tướng tài, Thoát Hoan chiêu dụ, ướm hỏi là Ngài có muốn được phong làm Vương đất Bắc ?  Trần Bình Trọng quắc mắt, nhìn vào mặt Thoát Hoan thét lên rằng: " Ta thà làm qủy nước Nam chớ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt thì chỉ có chết mà thôi, can chi ngươi phải lắm lời."
 
__._,_.___

Posted by: Khanh Nguyen-Kim <knguyenkim@hotmail.com>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét