Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

ĐÃ ĐẾN LÚC HÀNH ĐỘNG!


TỔNG BIỂU TÌNH TOÀN QUỐC
VIỆT NAM ngày  5/3/17
 
ĐÃ ĐN LÚC HÀNH ĐNG!
H
I NGH DIÊN HNG 2017
 
“…Tng biu tình ngày 5/3/2017 trên toàn quc (Huế – Saigon – Hà-Ni) vi li hiu triu ca Linh Mc Tadêo Nguyn văn Lý vi “Li kêu gi 14 đim ca Toàn Dân Vit Nam Cu Quc”…”
Ngày 12 ti ngày 15 tháng 1 năm 2017. Nguyn Phú Trng đi sang Trung Quc là đã ký kết văn bn sang nhượng hoàn toàn cho Trung Quc.. Quân Đi Ca Vit Nam nay đã hoàn toàn thuc v Trung Quc..
Điu này không có gì là l bi vì t bao lâu nay,, cm quyn Vit Nam toàn là nhng tên hoa nam đã được chn lc và đào to đ tr thành nhng tên tay sai cho Tàu..
Đng ngi đi ch điu gì nơi M.. Vì M đã chính thc rút khi TPP có l sau này mà không chng c và hành đng , chúng s đàn áp tôn giáo, đàn áp dân oan, đàn áp nhng người đng lên đơn l chng lai chúng.
Trước nguy cơ này không l chúng ta bt lc ngi nhìn.. Còn ch gì na hãy hành đng thôi..
Cuc biu tình ln này chc là s đ máu.. Vì thế Kính mong tt c hãy cn thn và trang b cho mình nhng vũ khí bên mình đ t v ..
Riêng các bn là người Công GIÁO. Anna mun nói hãy trang b vũ khí mnh nht là CHUI MÂN CÔI, THÁNH GIÁ CHÚA GIÊ-SU VÀ mc ai la ai hét,, trong đoàn ngũ biu tình các bn hy đc Kinh mân côi và Kinh Xin M cu Đt Nước Vit Nam …
Xin hãy đc toàn bài viêt ca Linh Mc Ta-Đê-ô Nguyn Văn Lý đ biết rõ nguy cơ đang đe do đt nước chúng ta.
Hi Ngh Diên Hng 2017…
Tng biu tình ngày 5/3/2017 trên toàn quc (Huế – Saigon – Hà-Ni) vi li hiu triu ca Linh Mc Tadêo Nguyn văn Lý vi “Li kêu gi 14 đim ca Toàn Dân Vit Nam Cu Quc”.
Kính thưa Quc Dân Đng Bào Vit Nam trong và ngoài Nước !
I. Đi thm ha ca T Quc và Dân tc Vit hin nay 2017 : T Quc Vit Nam chúng ta đang suy vong và Dân Tc Vit chúng ta đang nguy cơ b dit chng bi Tàu Cng. Nguy cơ mt Nước và s tàn li ca giòng ging Lc Hng là hoàn toàn có tht, chc chn đang đến rt gn, ngày càng l rõ, không phi xa vi na, do gic ngoi xâm và gic ni xâm !
Gic ngoi xâm ca Dân Tc chúng ta hôm nay chính là Ác Cng Hán Tàu, không ch mun Hán hóa Vit Nam, mà còn mưu đ tiêu dit Dân Vit như h đã và đang làm Tây Tng, Tân Cương, Ni Mông t 60 năm qua ! Các Dân t bao đi sinh sng yên n 3 nơi y đu đã và đang b dit chng và người Hoa Hán đã và đang đnh cư thay dn vào.
Gic ni xâm là 1 s phn t trong b máy cm quyn đã và đang công khai xích cùm mi quyn t do dân ch ca Toàn Dân Vit sut hơn 70 năm qua, dưới cùm nô l Mao Cng, nht là đang tiếp tc làm tay sai cho gic ngoi xâm, biến Vit Nam thành Khu Hán Thuc ca Tàu Cng.
Ác mưu biến Vit Nam thành mt Khu Hán Thuc ca Tàu Cng chưa th xong ngay, nhưng vi s tiếp tay cam chu, trc tiếp và toàn din ca Bo quyn nô l ca Tàu Cng, thì đi ha đen ti đó ca Dân Tc Vit Nam đã và đang sát ngay trước mt ! Bc l 7 đim đm nét này :
 
1. Gian kế him đc ca Bc Kinh rt rõ ràng : Xích cùm mua lót mt s k nm quyn trong Ban lãnh đo ĐCSVN, đào to biến đi h ngày càng thêm gian ác và phn li Dân Tc cách xo quyt hơn, dùng đám này vào âm mưu xu ác bán Nước. Toàn cnh Vit Nam hôm nay, các đc khu đy người Hoa Hán mc lên lan rng khp mi min Đt Nước, là hu qu tt nhiên ca nhng d án thng thu bt minh, ăn chia vi b máy tham nhũng Vit Nam. Tt c các d án này đu làm ăn bt chính, hn lon, vô trách nhim, tham ác, và đi vn khng, đang hàng ngày hy dit môi trường sng, kinh tế, chính tr, xã hi, an ninh và quc phòng Vit Nam; hy dit cuc sng và con người Vit, đin hình là nhà máy thép Formosa – Hà Tĩnh và nhiu d án tương t hin nay.
 
2. Mưu gian nô dch ca Tàu Cng rt thâm đc đng lot : Ln chiếm bin Đông, xây dng căn c Hoàng Sa-Trường Sa, khng chế ngun nước các sông Mekong, sông Hng, sông Đà,… lp căn c vùng xương sng chiến lược Tây Nguyên, vùng rn Vũng Áng, Hi Vân, b bin min Trung…, lũng đon kinh tế, tun hàng đc hi, kinh doanh t, mua đt mua nhà, di dân đng hóa, nhum x văn hóa Hoa Hán, vt kit sinh lc ging nòi Vit, dit chng t t Toàn Dân Vit !!!
 
3. Ngày 14-10-2011 c 6 sao ca Tàu Cng đã chính thc xut hin trên đài truyn hình VTV. Ngày 21-12-2011 và các ln sau, khi Tp Cn Bình và các lãnh đo CSTQ qua Hà Ni, hàng trăm thiếu nhi Hà Ni cm c 6 sao ca Tàu Cng chào đón. Hin nay c 6 sao này thi thong xut hin công khai nhiu nơi ti Vit Nam. Mt ít lãnh đo CSVN cúi đu ti nhc đng lõa cho phép Tàu Cng âm mưu gian him dùng sao nh th 6 đưa Vit Nam vào đi gia đình Hán Hoa, cho phép lưu hành c bán Nước rt ô nhc này.
 
4. Hàng ngàn du khách Tàu Cng thăm các cnh đp Vit Nam ngang nhiên vi biu ng ch Hán trên tay, ô, áo : 越南 -中国城 VIT NAM – TRUNG QUC THÀNH – VN là thành ph Trung Quc !
 
5. Vic đng lõa tiếp tay ca Bo quyn nô l Tàu Cng ngày càng trơ mt, đin hình là không dám kin Tàu Cng trước Tòa án Quc tế v Hoàng Sa-Trường Sa; bao che đng lõa vi Formosa; cn tr, đàn áp, đánh đp, qun chế, b tù, kết án nng các Công Dân Yêu Nước đang dũng cm chng gic Tàu, đu tranh đòi nhân quyn – công lý – s tht – t do – dân ch – bo v môi trường sng…
 
6. Quân đi Tàu Cng có mt ti Vit Nam ngày càng đã quá l liu hin thc, kết hp các sc ép Tàu Cng đã và đang gia tăng chp ba biên gii phía Bc, phía Tây vi Lào – Campuchia, ln chiếm bin Đông Nam Á, đang to ra thế bao vây phc kích 8 hướng, ngày càng siết cht, Vit Nam không th chng đ trong tương lai gn, khi Bc Kinh ra đòn cui cùng !
 
7. Các Lãnh đo cao cp CSVN đã gi gia đình và tài sn ca h ra các Nước tư bn, nơi xưa nay h vn luôn mng chi là “bn tư bn dy chết”, đ khi đi ha Tàu Cng p đến thì h đã kp chy ri! Cán b càng cao thì đã càng tìm nơi h cánh trú n an toàn. Ch kh người Dân nghèo bơ vơ yếu thế thôi !!!
 
II. Chúng ta phi làm gì ? Trước nguy cơ quá gn k rõ ràng trên, Toàn th Quc Dân Vit Nam trong và ngoài Nước, trước mt cn khi đng bng phương cách gm 7 điu này :
 
1. Mi T Chc, Đoàn Th, Tôn Giáo… t n lc huy đng Toàn Dân hết kh năng T Chc mình có, ti mi nơi phù hp. Mi người Dân là 1 Bn Ni Kết tích cc – sáng to – năng đng, vn dng hết năng lc mình có, ti nơi đang sng và làm vic vi Bn hu quanh mình.
 
2. Toàn th Quc Dân Vit Nam, tt c Dân c – Dân oan yêu Nước tích cc nhit tâm dn thân, đng tâm anh dũng cùng tp hp nói lên 1 ý chí và 1 nguyn vng chung ca Toàn Dân, qua hàng lot cuc Biu Tình Ôn Hòa Toàn Quc ca Toàn Dân Cu Quc, tp hp tt c mi Lc Lượng Tiến B, mi T Chc, Tôn Giáo, Hi Đoàn, Đng phái, Truyn thông, Công nhân, Tui tr… trong và ngoài Nước ! Khi Toàn Dân cùng hp sc li, đoàn kết cùng đng lòng chung sc trong đng lot Biu Tình Ôn Hòa Toàn Dân Toàn Quc, cùng nhm 1 mc tiêu kép là Bo V Môi Trường-Bo V S Sng và Cu T Quc-Thoát Tàu Cng, chc chn to ra áp lc đ mnh đ cu nguy Dân Tc, cu nguy chính chúng ta và con cháu chúng ta !
 
3. Tha thiết mi gi tt c nhân sĩ trí thc, mi người có lương tri đang làm vic trong b máy công quyn Vit Nam, đc bit 3 lc lượng cán b, công an, quân đi các cp các ngành, hãy đng lòng nhit thành hăng say cùng lúc làm 4 vic a, b, c, d sau đây :
a. Áp lc h tr đng nghip thao thc thiết tha khát mong giúp Quc Dân Thoát Tàu Cng.
b. Cùng tham gia Biu Tình Ôn Hòa vi Toàn Quc Dân trong và ngoài Nước mi ngày CN.
c. Bo V Toàn Dân khi mi đàn áp ca nô l Ác Cng Hán Hoa và không đ côn đ trà trn vào Dân đ gian xo to by bo lc, ranh ma to by khu hiu – biu ng vô đo đc, phá Dân Tc, hi Đng Bào ! Mi cn tr Biu Tình Ôn Hòa đu vi phm Nhân quyn ca Liên Hip Quc.
d. Chung sc giúp Dân các c Quc T Ngũ sc Linh Kỳ và các Biu ng phù hp mi ln.
 
4. Kinh nghim hàng vn năm ca Nhân loi đến nay đã chng minh : Khi Toàn Dân kiên trì bày t 1 điu chính đáng bng ôn hòa toàn din liên tc, thì chc chn mi nhà cm quyn, dù đc tài đến đâu, luôn buc phi nghe theo Toàn Dân. Cho đến nay chưa có cách thc nào hiu qu vng bn hơn. Biu Tình Ôn Hòa Toàn Din là phi luôn ôn hòa trong mc tiêu – phương cách – thái đ – biu ng – khu hiu – phn ng – li nói… nh luôn cu nguyn trước khi biu tình – đang khi biu tình – sau khi biu tình – và khi chun b biu tình ln ti.
 
5. Nếu được, mi người cùng Hip Thông hi sinh nhn ăn ít nht 1 ba t chn hng tun.
 
6. Biu Tình Ôn Hòa Toàn Din t Chúa Nht 05-3-2017, k nim 43 năm & 29 năm Tàu Cng đánh chiếm Hoàng Sa-Trường Sa. Ch cn mi ln 1 gi, lúc 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 14-15, 15-16, hoc 16-17 gi, mi ngày Chúa Nht, sut tháng, sut năm, vi các nhóm nh 500-1000-2000-3000… người Dân, ca 1 khu ph, 1 phường, 1 xã…, ti 1 mt bng có sn như sân Nhà Th, sân Chùa, sân Đình, sân trường hc, sân bóng…. Tay cm c Ngũ Sc Tinh Kỳ / Linh Kỳ ca Quc T. Không đi xa. Không cn mang theo nước ung. Xong v nhà ngay. Gim ti đa mi chi phí.
Luôn phi hết sc thn trng ngăn nga và đ phòng by bo lc, đ to c đàn áp, gii tán Dân hoc ngăn cn biu tình ln sau. Tp Hp Dân phi luôn chng t là 1 Tp Hp Hòa Bình toàn din. Dùng các khu hiu hoc biu ng ngn và rõ ý.
Ví d như :
Đt Vit ca Người Vit
Ng
ười Vit dùng hàng Vi
t
Yêu Nhân Lo
i – Chng gi
c Tàu
C
u Quc Dân – Chng Tàu C
ng
Đ
t Vit T Do – Thoát nô d
ch Tàu
Hoàng Sa-Tr
ường Sa là Đt T Vit Vit Nam cn Bin Sch Cá S
ch
Đu
i Formosa – Chng nô l
Tàu

__._,_.___

Posted by: "Patrick Willay" <pwillay@orange.fr>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét