Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

HUYỆT MỘ FORMOSA-Vũng Áng

Cái gì của Caesar, trả lại cho Caesar. Những gì của Nhân Dân hảy trả lại cho Nhân Dân.Rừng vàng, biển bạc, hãi đảo là xương máu bao đời của Tổ Tiên.
Năm 1473 vua Lê Thánh Tông phán với Thượng Thư Bộ Binh Lê Cảnh Huy : ´´Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ dâng cho giặc thì phải tội tru di.´´Đảng cộng sản Việt Nam hảy hồi tỉnh và ngừng tay lại, trở về đứng trong  lòng dân tộc. Dù đã quá nhiều tội ác, nhưng cũng chưa gọi là quá muộn, đó là con đường sống duy nhất.
Sức mạnh của nhân dân là vô song, nếu không có nhân dân hậu thuẩn thì thử hỏi đảng cộng sản Việt Nam có ngày hôm nay không ? hảy suy nghĩ đi và tự vấn với lòng mình! Người dân cỏng mình lên tột đỉnh của vinh quang thí người dân cũng có thể liệng mình xuống bất cứ lúc nào.Cá chết, cái chết cũa cá ở trường hợp này không đơn giản.  Sự thờ ơ và lạnh lùng của đám lâu la Bắc Bộ Phủ Ba Đình trước vụ việc cá chết nằm la  liệt dọc bờ duyên hãi từ Trung vào Nam và đến các ao,hồ nuôi cá trong đất liền từ tháng 04 cho đến gần cuối tháng 10 một lần nữa xác minh mưu đồ đen tối của đảng cộng sản Việt Nam trong giấc mơ Hán hóa Tộc Việt của Tàu cộng qua nhà máy Formosa.
Đảng cộng sản Việt Nam dã và đang lặp lại một bước ngoặc lịch sử tồi tệ dưới thời Vua Lê Chiêu Thống. Vì ngôi Vua, mà Lê Chiêu Thống cầu viện quân Thanh để rồi phải chịu sự chỉ đạo về mọi mặt của nhà Thanh .Ngày nay , vì sự tồn tại của đảng qua châm ngôn ´´ Còn đảng, còn mình ´´,đám Thái Thú Bắc Bộ Phủ Ba Đình đã và đang dẩm lên bước ngoặc ô nhục của một thời chống giặc ngoại xâm để từng bước giao trọn giang sơn của Tổ Tiên cho Tàu cộng.
 Đảng cộng sản Việt Nam hảy hồi tâm và thức tỉnh.  Formosa – Vũng Áng chính là ´´Huyệt Mộ´´mà Trung cộng đã xây sẳn . Cờ ´´Ngủ Sắc´´ chính là ngọn cờ truyền thống chống giặc phương Bắc của Tổ Tiên., là ´´Hồn thiêng sông núi của Bách Việt ´´mà Linh mục Đặng Hữu Nam cùng 1000 Giáo dân Quỳnh Lưu đã dương cao buộc nhà máy thép Formosa phải cút khỏi Việt Nam xuyên qua nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tại Hà Tĩnh vào ngày 18 tháng 10 năm 2016.
                              
Dùng lực lượng Công An , An Ninh cùng côn đồ để cản trở , ngăn chận và bạo lực đối với nguyện vọng chính đáng của người dân là hành động phản bội và muốn đương đầu với 90 triệu dân. Trục xuất và đe dọa tính mạng Linh Mục Đặng  Hữu Nam, người đại diện cho hàng ngàn Giáo dân Hà Tĩnh đi đòi công lý ,chỉ nói lên bản chất ngoan cố, một sự thách thức mù quáng của chế độ.
Không những chỉ có ngần ấy Gíao dân  đứng dưới  ngọn Linh Kỳ Ngủ Sắc truyền thống của Bách Việt, mà sẽ có hàng hàng lớp lớp con cháu Lạc Việt tiếp nối. Không còn con dường nào khác hơn con đường ´´ TÌM CÁI SỐNG TRONG CÁI CHẾT ´´.Người dân đang trực diện với  tử thần : ´´Formosa và đảng cộng sản Việt Nam ´´trong mưu đồ Hán hóa của Trung cộng.
                         
Linh Kỳ Ngủ Sắc là khắc tinh của giặc phương Bắc, nên Trung cộng đã mượn tay đám Thái Thú Bắc Bộ Phủ Ba Đình hầu tận diệt sức phản kháng của dân tộc. Thời Đông Hán, giữa thời kỳ Bách Việt bị Bắc thuộc lần thứ nhất và lần thứ hai, trước chính sách đồng hóa mảnh liệt của Đông Hán,  Bà Trưng Trắc  ´´ nợ nước , thù chồng ´´cùng Em là Trưng Nhị đã phất cờ khởi nghĩa, đánh tan tành quân Đông Hán, Thái Thú Tô Định phải bỏ chạy về Tàu.
 Một bài học lịch sử của dân tộc; đảng cộng sản Việt Nam, Thái Thú Bắc Bộ Phủ Ba Đình hảy hồi tâm và nhanh chóng trở về đứng trong lòng dân tộc. đừng để liên lụy đến gia đình, vợ con cùng giòng họ của mình. Nếu bằng không, vẫn giử thái độ ngoan cố, hèn nhục thì ´´ Formosa-Vũng Áng´´ chính là ´´HUYỆT MỘ ´´ sẽ chôn vùi toàn bộ guồng máy của chế độ từ ´´hạ tầng cơ sở đến Bắc Bộ Phủ Ba Đình´´.
 Vua Lê Thánh Tông phán với Thượng Thư Bộ Binh Lê Cảnh Huy : ´´Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ dâng cho giặc thì phải tội tru di.´´

Erbach 28.10.2016

Lê Trung Ưng – Odw, Đức Quốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét