Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

KẺ THÙ TỔ QUỐC

Khi nói lên tiếng nói của lương tâm 
Chống lại bạo tàn, ác ôn, vô trí 
Chống lại độc tài, tham ô, đảng trị 
Anh cho rằng tôi “thù hận quê hương”

Khi dân oan rần rộ kéo xuống đường 
Biểu tình chống bọn giành nhà cướp đất 
Anh cho họ là “nghịch thù DÂN TỘC”, 
“Phá quê hương” và “phản lại nhân dân” !
Khi người dân tố cáo cộng hung tàn 
Anh bảo họ là bọn người “qúa khích” 
(Nhà nước anh coi họ là thù địch 
Đáng bỏ tù và tra tấn dã man!)
Này anh hỡi, đừng lý luận bắt quàng: 
Biến dân oan thành “kẻ thù đất nước”! Luận cứ ấy điêu ngoa không nghe được 
Lối tuyên truyền, lừa phỉnh qúa ngây ngô
Tôi khuyên anh hãy bỏ thói hàm hồ 
Trở về với QUÊ HƯƠNG và DÂN TỘC 
Nghe tiếng lương tâm: Phục vụ tổ quốc 
Quên hận thù, “hòa giải” với dân oan !
Lắng nghe đây! Hỡi những kẻ lạc đàng 
Hãy nhìn rõ QUÊ HƯƠNG, DÂN TỘC!
QUÊ HƯƠNG ta gồm cả vùng Bản Giốc 
Từ Nam Quan cho đến tận Cà Mau 
Cha ông ta mảnh liệt chống quân Tàu 
Cương quyết giữ gìn biên cương lãnh thổ
QUÊ HƯƠNG không phải là phủ bắc bộ 
Chẳng phải là bọn Minh, Giáp, Duẩn, Đồng 
Cũng chẳng là đảng cộng, đám cuồng ngông 
Hay Triết, Dũng, bọn buôn dân bán nước
QUÊ HƯƠNG ta, dãy non sông gấm vóc 
Với kinh thành: Hà nội, Huế , Sài-Gòn 
Và địa danh như Quảng Trị, Vĩnh Long 
Chớ chẳng phải thành hồ, Leningrad !
Quê hương ta, bức địa đồ vừa rách nát 
Mất Nam Quan, Bản Giốc, đảo Trường sa 
Làng xóm ta vang vội tiếng rên la 
Của lương dân khóc mất nhà mất đất !
DÂN TỘC ta biết thờ Trời, kính Phật 
Chứ không là qủy đỏ, lủ tam vô 
Đốt sách, bắt sư, đóng cửa nhà thờ 
Đày tu sĩ , chiếm chùa, đào nghĩa địa
DÂN TỘC ta trọng luân thường đạo nghĩa 
Chứ không gian tham, tráo trở lọc lường 
Bán đàn bà con gái khắp mười phương 
Dưới chế độ nhà nước anh “quản lý” !
Này anh hỡi, mở mắt nhìn cho kỹ 
Ai tham tàn làm tan nát QUÊ HƯƠNG ? 
Ai đàn áp dân khốn khổ xuống đường 
Ai cướp đất, buôn lao nô, bán nước
Ai đã cắt Nam Quan và Bản Giốc 
Đem biên cương, hải phận hiến quân Tàu 
Ai hận thù để dân Việt thương đau 
Đấy, kẻ thù của QUÊ HƯƠNG, DÂN TỘC !
CHÍNH CỘNG SẢN LÀ “KẺ THÙ TỔ QUỐC !”
Trần Chiêu Yên
 
 
 
 
__._,_.___

Posted by: Hoang Nguyen <hpnguyen16@hotmail.com>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét