Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Lể Tưởng Niệm ngày QL 19.6 .2016 -Đức Quốc


Trungduong Tnguyen hat ein Album mit dir geteilt.
Lể Tưởng Niệm ngày QL 19.6 năm nay, TTCCSVNCH tại Đức Quốc vì hoàn cảnh đặc biệt đã tổ chức trễ so với những năm khác. Năm nay đặc biệt có sự tham gia của nhóm vinh Danh Hà lan, đoàn đi bộ đã đi 41km tưởng niệm 41 năm QL VNCH bị bức tử.
197 Fotos in diesem Album
Bildanzeige nicht möglich

Album anzeigen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét