Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

Hãy xem cung cách trả ơn...

Hãy xem cung cách trả ơn cho những chén cơm, bát cháo được âm thầm xuống hầm bí mật trong giai đoạn tiến nhanh, tiến mạnh lê xã hội chủ nghĩa

__._,_.___

Posted by: Tran Van Ngoc <ngoc_tran@sbcglobal.net>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét