Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Hải Ngoại Đồng Hành...

Cộng Đồng Người Việt ty nạn tại München đồng hành cùng Đồng Bào Quốc Nội.
Tại Quảng trường Kazlsplatz
Cuộc biểu tình được phát ra bằng Ba thứ tiếng: Việt, Đức và Anh Ngữ, Những phát biểu về thảm họa môi trường...

Trungduong Tnguyen đã chia sẻ album với bạn.
Với tấm lòng hướng về quê hương thân yêu và luôn luôn đồng hành cùng đồng bào tại Quốc nội. Ô nhiễm bờ biển Miền Trung là một thảm họa Quốc gia do bọn tà quyền csvn cấu kềt củng bon tàu phương bắc gây ra.
Cùng yểm trợ các cuộc xuống đường tại VN. CĐ München đã tổ chức cuộc biểu tình tại trung tâm TP München, Quảng trường Kazlsplatz nơi qui tụ khá nhiều du khách đến tham quang mua sắm.v.v.
Cuộc biểu tình được phát ra bằng Ba thứ tiếng: Việt, Đức và Anh Ngữ, Những phát biểu về thảm họa môi trường...
181 ảnh trong album này
hình ảnh không hiển thị

Xem album
Hãy suy nghĩ kỹ về những người bạn chia sẻ email này; bất kỳ ai cũng có thể chia sẻ lại email này.
Bạn nhận được thư này vì Trungduong Tnguyen đã chia sẻ với hongthuy467@t-online.de

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét