Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Việt Nam cộng hoà muôn năm !


Cờ vàng 3 sọc đỏ sẽ là cớ chính thức của Việt Nam tại tiểu bang Washington Seatlle. Từ nay cờ đỏ sao vàng Việt Cộng sẽ bị loại bỏ khỏi các nghi lễ chính thức của người Việt tại đây.

Người dân Việt Nam bắt đầu vứt Hình & Tượng Hồ Chí Minh vào sọt rác 
https://www.youtube.com/watch?v=Q5RLIKIc5Ro

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét