Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Làm phước

                  Xin chuyển tiếp đến quý vị. 

Nhờ thông báo!!!  Làm phước. Xin cố gắng chuyển đi làm phước.  
Chúng tôi có tìm thấy một hài cốt của một người lính đã chết trận tại Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hòa có thẻ bài ghi rõ họ tên:  NGUYỄN VĨNH LÂN,  số quân: 681137969, loại máu O+. Nếu ai là thân nhân nói trên xin vui lòng liên  lạc Ð. T 0935.899.347 gặp Ni Sư Thông Mẫn. Nhờ quí vị chuyển email này đến những người mình quen biết may ra chúng ta có thể tìm được thân nhân của người quá cố được đoàn tụ với gia đình. Ðây là việc làm nhân đạo, xin chuyển tiếp.
Xin cám ơn.
Khánh Thành Trang Trại
Ðọc xong xin chuyển đi giùm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét