Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

THÔNG BÁO


coVN
 -
THÔNG BÁO--
v/v.  Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng tham dự  cuộc đi bộ 80 km. “Kennedymars 80 van de Langstraat”, ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2015, tại Waalwijk – Hòa Lan.
Kính mời đồng hương cùng tham dự rước Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong đoạn đường cuối.
--
Để tiếp tục Vinh Danh ngọn Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ, là biểu tượng của người Việt Quốc Gia, nhóm Vinh Danh Cờ Vàng sẽ tham dự  cuộc đi bộ  “Kennedymars 80 van de Langstraat”, tổ chức lần thứ 35 tại thị xã Waalwijk – Hòa Lan.
 

Trong khoảng thời gian từ 20:00 giờ ngày thứ bảy 12-9-2015 đến 16:00 giờ ngày chủ nhật 13-9-2015 chúng tôi sẽ vượt đoạn đường 80 km, qua 16 trạm kiểm soát,  với lá Cờ Vàng trong tay. Trong lần thứ 10  này cùng  tham dự  80 km : Chiến hữu Nguyễn hữu Xương đến từ Pháp Quốc 
              
Ngày chủ nhật 13-9-2015, khoảng 15:00 giờ, phái đoàn Vinh Danh Cờ Vàng sẽ đi vào tòa thị chính của thị xã Waalwijk để kết thúc đoạn đường 80 km. Chúng tôi kính mời quý đồng hương cùng tham dự trong đoạn đường vài cây số cuối này, hỗ trợ bằng cách tiếp đón hoặc cùng phái đoàn rước ngọn Cờ Vàng kết thúc hành trình.
 
Trân trọng thông báo và kính mời.
Hòa Lan,  ngày 28 tháng 07 năm 2015
​t/m ​
Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng
LƯU  PHÁT TẤN
-
​Liên lạc:​

Trang nhà
​ Nhóm VDCV​
http://vinhdanhcovang.wordpress.com/
Điện thư: vinhdanhcovangvietnam@gmail.com
                               Lưu phát Tấn: luuphattan1975@gmail.com

Điện thoại: 
​  ​

——----——--+31.6.84674304   (Lưu Phát Tấn)
 
Trang nhà Ban Tổ Chức Kennedymars 80 van de Langstraat:http://80vandelangstraat.nl/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét