Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

BCH/TTCSVNCHDQ: Phan Uu

PHÂN ƯU
63_8159855717_45d59b5d4b

Được tin buồn Chị NGUYN THỊ GIỚI  Hiền Thê của Chiến Hữu KQ  Nguyễn Văn Lệ, vừa tạ thế vì bạo bệnh vào ngày 25.07.2015 tại bệnh viện Schwabing-München.

Thay mặt Ban Chấp Hành Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Đức Quốc, chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng Chiến Hữu Nguyễn Văn Lệ và Gia Quyến.

Xin Nguyện Cầu Hương Linh Anna NGUYỄN THỊ GIỚI sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.

T.M. Ban Chấp Hành TTCS/VNCH/Đức Quốc

CH Nguyễn Văn Năng
CH Đinh Kim Tân
CH Lê Trung Ưng
CH Lê Hồng Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét