Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

Thị trưởng thành phố Seattle ký công nhận Cờ Vàng VNCH.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét