Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

THÔNG BÁO : Tưởng Niệm 40 năm Quốc Hận.

                           CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN
                                                     TẠI ODENWALD & VÙNG PHỤ CẬN
                                         Verein der Gemeinschaft der vietnamesischen Flüchtlingen
                                                        im Odenwald und Umgebung e.V.

                                          ****************************
                                           THÔNG BÁO
V/v : Tưởng Niệm 40 năm Quốc Hận.
Kính thưa : Ban Chấp Hành Liên Hội , Qúy Hội Đoàn-Đoàn Thể , Qúy Đảng Phái chính trị cùng Qúy Đồng Hương tỵ nạn cộng sản.
Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại Odenwald  sẽ tổ chức buổi lễ Tưởng Niệm 40 năm Quốc Hận vào ngày 30 tháng 05 năm 2015.
Chương trình cụ thể của buổi tổ chức Chúng Tôi sẽ trân trọng gởi  đến toàn thể Qúy Vị qua thư mời một ngày gần đây.
Tuy rằng buổi tổ chức có phần chậm trể so với thời điễm 30 tháng 04 – Quốc Hận. Nhưng Chúng Tôi vẫn phải thưc hiện buổi Tưởng Niệm.
Ngày Quốc Hận chính là ngày Quốc Tang của một giai đoạn lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Odenwald, 02.04.2015
T.M.Ban Chấp Hành
  Lê Trung Ưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét