Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

TẬP THỂ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN cộng sản tại PHÁP THÔNG BÁO

40NAMQUOCHAN.jpg

TTNVTNCSP.jpg
Trân trọng kính mời quý đồng hương Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại Pháp
tham dự 2 ngày sinh hoạt đấu tranh Quốc Hận tại Paris.
1- Biểu tình gần toà đại sứ việt cộng
Thứ Năm ngày
30-04-2015
từ 14 giờ 00 - 18 giờ 00
Place du PEROU
ngã tư Bd Haussmann và rue Miromesnil
75008 Paris - métro Miromesnil (ligne 9)
2- Tâm tình ngày Quốc Hận
Thứ Sáu ngày
01-05-2015
từ 12 giờ 00 đến 18 giờ 00
tại Thánh Đường Saint Augustin
1 - 3, avenue César Caire  
75008 Paris - métro St Augustin (ligne 9)

Affiche 40 nam Quoc Han 2015 M5 copie.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét