Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Thoát cái gì..?

Này tôi gọi các anh là "trí ngủ"
Chẳng phải các anh không bằng cấp cao
Mà bởi tại các anh đã quên sử Việt
"Thoát" Hoan chui ống đồng trốn về nước
Vì Mông Nguyên thua Đại Việt nước ta
Thế kỷ 13 ghi chiến công oanh liệt
Lời Thái sư Quang Khải vẫn vang vang
"Chương Dương cướp giáo giặc
Hàm tử giết quân thù
Thái Bình nên gắng sức
Non nước ấy ngàn thu"
Nay bọn lãnh đạo nước ta quên hết
Mượn sức quân thù tiêu diệt anh em
Gần 40 năm chỉ lo tham nhũng
Vơ vét cho đầy túi tham của Đảng
Các điểm chiến lược giao Tàu khai thác
Các hợp đồng Tàu khựa được ưu tiên
Nếu người dân có ai lên tiếng
Ép chế, đánh người bắt bỏ tù oan
Tạo uất hận dâng lên như sóng biển
Không đập nào ngăn cản được lòng dân
Một lỗ rò sẽ trôi đi tất cả
Bọn quân thù chỉ cần khoét cho to
Cả đất nước sẽ trong vòng thống trị
Đã như thế nợ kia chưa trả hết
Làm bù nhìn đứng ở thế chơ vơ
Thế tay sai chạy đâu cho thoát
Thoát cái gì "Cõng rắn cắn gà nhà"
Thoát cái gì "rắn" đã nắm hầu bao
Thoát cái gì "rắn" trong Bộ chính trị
Thoát cái gì qua Hiệp ước Thành đô
Thế mà các anh vẫn còn ấm ớ
Hết hội thảo, thư gửi rồi kiến nghị
Bàn thoát Trung, thoát cái con mẹ gì!...
Bọn lãnh đạo đã chẳng có ra gì
Dẹp chúng nó người dân bầu người khác.
Vì ấm ớ các anh là "Trí ngủ"!
Đặng Quang Chính
dangquangchinh2013@vikenfiber.no

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét