Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

: PARIS TƯỞNG NIỆM MẬU THÂN 1968VĂN PHÒNG LIÊN LẠC CÁC HỘI ĐOÀN NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI PHÁP
Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự lễ Tưởng niệm Mậu Thân 1968
và lên án tội ác diệt chủng của bè lũ cộng sản việt gian bán nước.
Thứ Bảy 07-03-2015 từ 14 giờ đến 17 giờ
Tại Thánh đường Saint Augustin 
7 bis rue de la Bienfaisance 
Paris 75008 - m° Saint Augustin (ligne 9)

Mau Than 1968.jpg

--
bacninh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét