Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Một Đại Biểu QH dám nói thẳng, nói thật .

 
 
 
 
image
 
 
 
 
 
Ln đu tiên trong lch s các k hp QH, có 1 V dám nói thng, nói tht, nói thay cho 90 triu Người Dân Vit Nam!. Biu tượng cm xúc like

Preview by Yahoo

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét