Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Thông điệp từ Hong Kong

HongKongese2.jpgThông điệp từ Hong Kong

Hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2014. Bây giờ đã gần 10 giờ đêm và chúng tôi đang ở khu vực Wanchai của Hong Kong. Sáng sớm hôm nay, những người biểu tình chúng tôi đã ngồi ôn hòa trước Trụ sở Trung tâm của Chính phủ. Mọi người chỉ ngồi yên và không làm gì cả. Đột nhiên, phía chính quyền bắt đầu xịt hơi cay vào từng người biểu tình ngồi hàng đầu khiến mọi người bắt đầu chạy và la lớn. Hiện nay, chúng tôi đang ở Wanchai, sau khi đã di chuyển từ Admiralty đến Central và bây giờ là Wanchai. Khắp nơi là cảnh sát và người biểu tình.
Những người biểu tình đang cố bảo vệ nhữn người đang ở trong khu vực Trụ sở Trung tâm của Chính phủ. Chúng tôi chỉ đòi hỏi quyền đầu phiếu phổ thông mà thôi, không gì hơn nữa và chúng tôi rất ôn hòa. Tuy nhiên, phía chính quyền đã không ngần ngại sử dụng hơi cay và cả những vũ khi có thể gây thương tích để đàn áp nhũng người biểu tình ôn hòa. Với tư cách một người công dân Hong Kong, tôi kêu gọi tất cả các bạn trên thế giới, Xin Hãy Giúp Chúng Tôi! Có lẽ tất cả các bạn đều được sinh ra ở những xứ sở dân chủ, bạn sinh ra với những chọn lựa dân chủ, bạn có quyền bầu cử tự do, nhưng chúng tôi thì không có những điều ấy, xin hãy giúp chúng tôi! Xin hãy đem thông tin về chúng tôi đến khắp nơi trên thế giới, xin hãy lên tiếng cho chúng tôi, những công dân Hong Kong, vì chúng tôi thật sự rất cần Dân chủ, chúng tôi chỉ cần quyền đầu phiếu phổ thông, không gì khác nữa, xin hãy ủng hộ chúng tôi và chia sẻ video này và tất cả tin tức liên quan đến sự kiện này đến khắp nơi trên toàn thế giới. Xin cảm ơn.


Hong Kongese : Please help Hong Kong
De Con Đường Việt Nam

Earlier today, several thousands of young Hongkongers like me were sitting very peacefully at the government house, asking the government for a real democracy and genuine election. However, with no genuine reply from the government, it sent out police with guns, armors and shields to evacuate our peaceful demonstration. Police sprayed us with harmful pepper spray and even threw numbers for tear gas bombs towards innocent people. Tears and screaming was everywhere, and people keep running to search for a shelter. We are just innocent people like you. We are just trying to protect the people in government house. We don’t want to see any tragedy performing on once safest city on the planet, like those happened in Syria, Ukraine and China. Maybe all of you are born in democracy States, you are born with democratic election, you have free election right, but we don't. We need genuine democracy. We need a popvote on the constitution reform only, nothing more. Please help us to spread this video and all news of the event over the world. Tell your friends, your family, your mates and all people you contact with, to let the world know what is happening in Hongkong. Thank you! 

--
bacninh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét