Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

LỄ TƯỞNG NIỆM QUÂN, CÁN, CHÍNH VNCH VÀ ĐỒNG BÀO ĐÃ HY SINH VÌ CHÍNH NGHĨA TỰ DO CỦA DÂN TỘC


HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI ÂU CHÂU (HĐLTVNTÂC)
Trụ sở: Chùa Viên Giác, Karlsruher Str.6 – 30519 Hannover – Germany – Tél: +49.511.879.630 – Email: info@viengiac.decdnvqgac@yahoo.comduclaitran@free.fr- thienminh@gmx.de


CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

LỄ TƯỞNG NIỆM QUÂN, CÁN, CHÍNH VNCH VÀ ĐỒNG BÀO ĐÃ HY SINH VÌ CHÍNH NGHĨA TỰ DO CỦA DÂN TỘC
Tại ĐÀI TƯỞNG NIỆM - Chùa Khánh Anh mới Evry – Pháp
11 giờ sáng thứ bảy ngày 26 tháng 7 năm 2014.


10 giờ 00 - Tiếp đón quan khách, đồng hương và thành viên Hội Nghị,
11 giờ 00: - Khai mạc: Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm.
12 giờ 20: - Đôi lời chào đón của Đại Diện Ban Tổ Chức.
- Giới thiệu thành phần tham dự.
- Diễn văn khai mạc của Hòa Thượng Chủ Tịch Ban Chấp Hành Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Âu Châu.
- LỄ TƯỞNG NIỆM QUÂN, CÁN, CHÍNH VNCH VÀ ĐỒNG BÀO ĐÃ HY SINH VÌ CHÍNH NGHĨA TỰ DO CỦA DÂN TỘC
(được đặt dưới sự chứng minh và chủ lễ của Hòa Thượng Chủ Tịch Ban Chấp Hành Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Âu Châu, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,…
- Lời cảm tạ của Đại Diện Ban Tổ Chức.
__________________________________________________________
GHI CHÚ: Chương trình có thể được thay đổi đôi chút.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét