Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

NSW: Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm cho Thuyền Nhân Tỵ Nạn

Hình ảnh Cộng Đồng Người Việt Tự Do NSW thắp nến tưởng niện Thuyền Nhân bất hạnh trên đường tìm tự do để lánh nạn Cộng sản sau ngày 30 tháng Tư năm 1975. Đêm thắp nến tổ chức trong Tuần lễ Tỵ Nạn Quốc tế và được tổ chức trước Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam ở Sài Gòn Place, khu thương xá thành phố Bankstown với sự tham dự của Hội đoàn, Đoàn thể, tôn giáo, đồng hương NSW và Hội đồng thành phố Bankstown.
Bankstown, ngày 20 tháng 6 năm 2014
 Hình ảnh của anh Trần Quân chụp
 http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/3674-3674
 


---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét