Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

THƯ MỜI - MÖNCHENGLADBACH


          Kinh Goi: Quy Chuc Sac Ton Giao.
                       Quy Dai Dien Cong Dong,Hoi Doan Ty nan
                       Quy Truyen thong Bao Chi
                       Quy Dang phai, Quy Dong Huong va Than Huu xa gan.

    Kinh moi Qui Vi, Bot chut thi  gio den tham Du Buoi Hoi Thao:
                 Trach Nhiem cua nguoi dan Viet nam truoc hien tinh dat nuoc.

   Chien si Vo Dai Ton, tu Uc chau se den voi cong dong ty nan Cs Moenchengladbach, duoc gap go va tam tinh voi chung ta,
   cung voi nhac si va ca si Nguyet Anh, tu Hoa ky cung  co mat trong buoi hoi luan nay de gop mat tieng hat dau tranh tu do.
  dan cho cho Que huong Viet nam.

            duoc to chuc thu Bay, luc 14 gio 30 ngay 03.05.2014
            tai Hoi truong St. Heilig.Geist, Stapper-Weg Szt.335
                     41199  Moechengladbach  Rheydt

         Kinh mong Quy vi den tham du, xin cung  tiep tay pho bien thu Moi cua Hoi NVTNCS MG
         den voi moi nguoi, quy than huu va dong huong  xa gan, Hoi han hoan  chao don Quy Vi

         CHAN THANH CAM TA VA TRI AN
                    Ban to Chuc
                   Nguyen van Ri

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét