Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

.JOHN RIORDON GIẢI CỨU 105 NGƯỜI VIỆT 30/04/1975 .                                                               XIN MỞ ÂM THANH !
                                                                   Xin vô đây để coi, nghe phỏng vấn :
 
                             https://www.youtube.com/watch?v=HBqj6Jla3FQ

Clic
__._,_.___

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét