Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Quốc Hận lần thứ 39 thứ bảy 26.04.2013 tại Frankfurt/M.


   Thư Mời


Tham gia biểu tình nhân ngày Quốc Hận lần thứ 39

                  thứ bảy 26.04.2013 tại Frankfurt/M.


Kính gửi  Quý Hội Viên và Ðồng Hương NVTNcs

Kính thưa Quý vị,

Nhân ngày Quốc Hận lần thứ 39 năm nay, nhằm khơi dậy tinh thần đấu tranh chống họa vong nô của Tổ Quốc do tập đoàn buôn dân bán nước cộng sản Việt Nam chủ xướng, và cũng để hỗ trợ tinh thần cho những cuộc xuống đường „đấu tranh chống cường quyền áp bức“ của đồng bào tại quốc nội. Liên Hội và Hội NVTN tại Frankfurt và vpc, liên kết với tất cả các Tổ chức, Đoàn thể tại CHLB Đức, tổ chức ngày đấu tranh cho quê hương theo ngày giờ và địa điểm như sau:

                 vào ngày thứ bảy  26.04.2014 tại Frankfurt am Main.

Ø  12:30 – 14:30 giờ : Biểu tình trước Tổng lãnh sự csVN; Kennedy Allee 46, 60596 Frankfurt/M.
                                    
Ø  14:30 – 17:00 giờ : Tuần hành vào phố chính và biểu tình tại Hauptwache/Zeil;  Frankfurt am Main
                                                                              
Ø  18:00 – 22:00 giờ : Hội thảo,& Tuyên cáo và văn nghệ đấu tranh hướng về quê hương
                          

Thay mặt ban tổ chức chúng tôi trân trọng kính mời quý Hội viên cùng Ðồng hương NVTN tại Frankfurt và vpc, tham gia  đóng góp tích cực trong cuộc biểu tình này, để cùng nhau tố cáo tội ác của tập đoàn cộng sản Việt Nam gian manh, tàn ác và thông đồng bán nước, bán biển cho ngoại bang; Đồng thời cổ xúy và hỗ trợ cho những phong trào nổi dậy chống kháng của đồng bào tại quốc nội, trước hiểm họa vong nô của Tổ Quốc!

Chúng tôi xin cảm ơn mọi sự đóng góp, hỗ trợ quí báu của Quý vị cho BTC trong việc vận động, mời gọi thân hữu và đồng hương cùng tham gia cuộc biểu tình nêu trên.
Trân trọng kính chào.

 

Võ, Hùng-Sơn
*** xin thông báo về cuộc biểu tình theo links:     http://www.youtube.com/watch?v=PPtuZGf1094

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét