Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013
Xin chuyển vài bản tin hữu ích trong ngày 12 Dec 2013 : Xin tùy nghi .
                          ( NLG73 Lê Phú Nhuận )
1/- * * Một hình thức đấu tranh mới rất hữu hiệu : Nếu tất cà nhà thờ, chùa , cơ sở tôn giáo đồng loạt tổ chức lể  cầu nguyện và học hỏi về Nhân Quyền ….như thế này:

2/- * * Khi CSVN từ khước mọi yêu cầu chính đáng của Nhân Dân ,Chúng ta cần phải có thái độ dứt khpát với chúng .
“ …Muốn chấm dứt chế độ độc tài toàn trị và xây dựng một chính thể dân chủ đa đảng, chúng ta cần khẳng định một số nguyên tắc không thể thiếu trong tiến trình đấu tranh giải trừ tình trạng độc tài toàn trị hiện nay. Đó là: Muốn có Dân Chủ thì phải chấm dứt tình trạng độc đảng một cách dứt khoát — yêu cầu không thể thiếu, và không thể tương nhượng. Đấu tranh ngoại vận hay phát triển xã hội dân sự là nhu cầu không thể thiếu của Việt Nam nhưng đó không phải là giải pháp duy nhất. Nói cách khác, đó là những yếu tố CẦN nhưng chưa ĐỦ….”

…” Đối với những chế độ độc tài đã chiếm và giữ chính quyền bằng bạo lực, Dân chủ chỉ có thể giành lại khi đa số nhân dân nước đó sẵn sàng đối đầu với sự đàn áp bằng bạo lực. Ngày nào chúng ta còn khoan nhượng với chế độ độc tài, ngày đó đảng cầm quyền sẽ tiếp tục không nhân nhượng. Ngày nào còn tiếp tục kỳ vọng chế độ độc tài sẽ tôn trọng nhân quyền, vì bất cứ lý do gì, là ngày đó chúng ta còn vô tình cho tập đoàn thống trị thêm cơ hội để tiếp tục tồn tại….”
…” Khi đảng cầm quyền đã hoàn toàn không trân trọng thiện chí hòa bình của những người đấu tranh dân chủ ôn hòa thì con đường duy nhất là giải thể bộ máy độc tài đó, chứ không kêu gọi sửa sai hay đổi mới gì nữa!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét