Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Danh sách ủng hộ Thương Binh VNCH

                CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN
                           TẠI ODENWALD & VÙNG PHỤ CẬN
              Verein der Gemeinschaft der vietnamesischen Flüchtlinge
                                    Im Odenwald und Umgebung e.V.

                           DANH SÁCH ỦNG HỘ THƯƠNG BINH VNCH
1-      Hội Cao Niên , Cộng Đồng người việt – München            420 Euro.
2-      Huỳnh Thanh Hà – Nettelal                                                50  -
3-      Ban Văn Vũ Điễm Sáng - Darmstadt                                  50 + 100 bánh bao chỉ
4-      Tùng,Tuyết – Odenwald                                                     20-
5-      Hội Văn Hoá Phụ Nữ TD Đức ( đấu giá bức tranh )        100-
6-      Sáu Dư – Odenwald                                                          20-
7-      Đảng Đân Tộc – Âu Châu                                                  50-
8-      Hội người Việt – Köln                                                        50-
9-      Dũng Liên – Odenwald                                                      20-
10-  Vô Danh  ( nhiều phong bì + tiền không phong bì )            265-                                                  
11-  Tâm Ngọc – Reinheim                                                        50-
12-  Nguyễn Kim Định – München                                           500-
13-  Nguyễn Định Trí   - München                                            100-
14-  Khắc Giang – Frankfurt                                                      20 + bánh da heo,tai lợn
15-  Dũng                                                                                  20-
16-  Đông râu – Lützellbach, Odenwald                                     20-
17-  Hùng ( Vovinam-Việt Võ Đạo )- Thuỵ Sĩ                           120-
18-  Long Yến – Frankfurt                                                         50-
19-  Vàng Massman                                                                 250 + bánh ngọt
20-  Tập Thể Chiến Sĩ Đức Quốc                                             100-
21-  Lê Hồng Đức – München                                                   50-
22-  Hội người Việt Tỵ Nạn Frankfurt                                        50-
23-  Bà Võ Thị Sáu – Nettetal                                                   51-
24-  Lê Thanh Giảng – Odenwald                                            100-
25-  Bà Phạm Thị Bích Thuỷ - Frankfurt                                   100-
26-  Cao Tấn Hưng – Straßburg, France                                   50-
27-  Bán Bia                                                                             91-
28-  Hồng Thuỷ                                                                                   cà ri + đồ xào - chay
                                                  Tổng Cộng :   2767 Euro
                                   CHI CHO BUỔI TỔ CHỨC  
1-      Halle                                                                      190 Euro
2-      Bühne                                                                    100 –
3-      Dàn âm thành                                                           80- 
4-      Vật liệu cho hoạ sĩ ( trang trí )                                 142-
5-      Vòng Hoa Tưởng Niệm                                          100-
6-      Hình  ảnh                                                                    9-
7-      Xăng dầu trưởng Ban Nhạc                                    100-
                                   Tổng Cộng :  721 Euro
   2767 – 721 : 2046 Euro                                                                                       
                     Ủng hộ Thương Binh Việt Nam : 2046 Euro
            ***Ẫm Thực : Ban Tổ Chức khoản đãi.
             **Tổng kết buổi họp của BCH từ 16:00h-18:0h ngày 26.11.2013.
                                           tại Erbach - Odenwald
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét