Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013

Thư ngỏ của Sinh Viên Công Gíao

THỨ SÁU, NGÀY 25 THÁNG MỘT NĂM 2013


TIN SINH VIÊN:Thư Ngỏ kêu gọi sinh viên ký Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992
Hợp cùng các nhà Trí thức, các Đấng bậc trong Giáo Hội và mọi thành phần trong xã hội, Ban đại diện Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo Việt Nam kêu gọi các bạn sinh viên hãy khẩn trương cùng nhau ký vào Bản kiến nghị này để thực thi quyền công dân của mình...

LIÊN ĐOÀN SINH VIÊN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Hà Nội, ngày 24/ 01/ 2013

THƯ NGỎ

(V/v: Ký kiến nghị sửa đổi Hiến Pháp 1992)

Kính gửi: Các bạn sinh viên Công giáo,

Trong những ngày vừa qua, Quốc Hội Việt Nam đã kêu gọi người dân đóng góp ý kiến để sửa đổi Hiến Pháp 1992. Hưởng ứng lời kêu gọi này, những nhà Trí thức Việt Nam đã cùng nhau soạn thảo Bản Kiến Nghị và kêu gọi đồng bào ký tên để gửi Quốc Hội. Bản kiến nghị đã được đăng trên trang mạng Bauxite Việt Nam: http://boxitvn.blogspot.com/2013/01/kien-nghi-ve-sua-oi-hien-phap-1992.html .

Bản kiến nghị đã đáp ứng được mong mỏi của nhiều tầng lớp nhân dân và ngay lập tức được sự ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo các thành phần dân chúng Việt Nam, dẫn đầu là các nhà trí thức, các chức sắc tôn giáo và nhiều thành phần khác trong xã hội. Trong số những người ủng hộ đó có các Đức Giám mục như Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh – Phó Chủ tịch HĐGMVN, Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa Bình của HĐGMVN và nhiều linh mục, giáo dân trí thức khác.

Là người sinh viên Công giáo, thấm nhuần giáo huấn của Đức Thánh Cha Benedict XVI: “Giáo dân tốt cũng là công dân tốt”, chúng ta cần thể hiện tinh thần xây dựng đối với đất nước của công dân, cũng như ý thức và nhiệm vụ của mỗi giáo dân, luôn quan tâm đến những vấn đề của xã hội và đất nước trong đó có Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Hợp cùng các nhà Trí thức, các Đấng bậc trong Giáo Hội và mọi thành phần trong xã hội, Ban đại diện Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo Việt Nam kêu gọi các bạn sinh viên hãy khẩn trương cùng nhau ký vào Bản kiến nghị này để thực thi quyền công dân của mình.

Chúng ta có thể ký tên theo danh sách gửi đến Liên đoàn Sinh viên Công giáo Việt Nam để chuyển đi, hoặc trực tiếp qua email: kiennghisuadoihienphap2013@gmail.com

Xin các bạn sinh viên nhiệt tâm hưởng ứng sự kiện này.

Trân trọng,T/M Ban Đại Diện
Trưởng Liên Đoàn

Giuse Nguyễn Tiến Đạt

alt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét